Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilSocialudvalgetpilSocialområdets fremtidige profil - referat 08-03-2010

Socialområdets fremtidige profil - referat 08-03-2010

 

Mødedato
08-03-2010 kl. 14.00 - 15:35

Mødested
Mødeværelse 5 i regionshuset

Medlemmer
Bente Gertz (A), Jette Jensen (A), Ole Finnerup Larsen (A), John Hyrup Jensen (F), Jytte Gramstrup Lauridsen (O), Carsten Abild (V), Susanne Linnet (V).

Afbud
Jytte G. Lauridsen (O) 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand                                                                                     
 2. Kommissorium for udvalget vedrørende socialområdets profil                                       
 3. Mødeplan 2010                                                                                                                  
 4. Socialområdets aktuelle tilbud og forventninger til fremtiden                                           
 5. Status på socialområdets aktiviteter                                                                                
 6. Eventuelt                                                                                                                           
 7. Næste møde                                                                                                                     

                                                                                                                        

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

10/2381

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedrørende socialområdets fremtidige profil skal vælge formand og næstformand.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget vælger formand og næstformand. 

Udvalget

Bente Gertz blev valgt som formand. Jytte G. Lauridsen blev valgt som næstformand.

 


 

2.      Kommissorium for udvalget vedrørende socialområdets profil

Sagsnr:

10/2381

Sagsfremstilling

På socialområdet har Region Syddanmark en funktion som entreprenøren, der driver en række tilbud, kommunerne efterspørger på deres borgeres vegne. Samtidig driver kommunerne også selv en lang række sociale tilbud.

På denne baggrund nedsættes et udvalg, der skal rådgive regionsrådet i spørgsmål om Region Syddanmarks fremtidige profil på socialområdet, herunder:

 • hvilke ydelser kommunerne efterspørger
 • hvordan disse ydelser udvikles mest hensigtsmæssigt
 • hvordan regionen bedst muligt kan imødekomme brugere og pårørendes behov
 • hvordan regionen bedst muligt kan indgå i en fortsat konstruktiv dialog med kommunerne om området.

Indstilling

Til drøftelse. 

Udvalget

Udvalget drøftede kommissorium for udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil. Konstituerede Social- og Psykiatridirektør Agnete Philipsen orienterede om henvendelse fra Tønder Kommune angående fremtidig regional drift af Misbrugscenter Sønderjylland. Formanden orienterede om socialområdets situation. 

 

 


 

 

3.      Mødeplan 2010

Sagsnr:

10/2381

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender 2010 for udvalget vedrørende socialområdets fremtidige profil:

 • Mandag den 3. maj 2010 kl. 14.00 – på Bøge Alle 16, Ribe
 • Mandag den 14. juni 2010 kl. 14.00 – på AutismeCenter Holmehøj, Ringe
 • Mandag den 16. august 2010 kl. 14.00 – på Egely, Nr. Åby
 • Mandag den 8. november 2010 kl. 14.00 – på Syrenparken/Atriumgården, Børkop

Indstilling

Til drøftelse og godkendelse. 

Udvalget

Forslag til mødeplan blev godkendt, dog starter mødet 16. august 2010 og 8. november 2010 kl. 11.30.

 


 

4.      Socialområdets aktuelle tilbud og forventninger til fremtiden

Sagsnr:

10/2381

Sagsfremstilling

Der har i Danske Regioner, mere generelt, og i Region Syddanmark, mere konkret, været arbejdet med en vurdering af socialområdets fremtid i regionalt regi.

En foreløbig status på dette arbejde indgår som en del af grundlaget for udvalgets arbejde. Arbejdet er samlet i et notat, der samtidig sætter de enkelte tilbud, regionen driver, ind i denne sammenhæng. Notatet indgår i den mappe, der er udsendt til udvalgets medlemmer. Der vil på mødet blive givet en introduktion til resultatet af det hidtidige arbejde.

Indstilling

Til drøftelse

Udvalget

Konstituerede Social- og Psykiatridirektør Agnete Philipsen orienterede om status på det hidtidige arbejde.

Udvalget drøftede socialområdets aktuelle tilbud og forventninger til fremtiden, herunder mulighed for en dialog med kommunalpolitikere.

Bilag:

Notat om socialområdets fremtidige profil

 


 

5.      Status på socialområdets aktiviteter

Sagsnr:

10/2381

Sagsfremstilling

Socialområdets væsentligste aktuelle indsatsområder set i sammenhæng med udvalgets kommissorium er:

 • Boligplanen for socialområdet
 • Kvalitetsplanen
 • Rammeaftale for social- og specialundervisningsområdet

Aktuelt materiale vedrørende de 3 indsatsområder indgår i den mappe, der er udsendt til udvalgets medlemmer. Der vil på mødet blive givet en introduktion til de 3 indsatsområder.

Indstilling

Til drøftelse

Udvalget

Sekretariatschef Jens Jørn Bøvling orienterede om status på de væsentligste indsatsområder.

Udvalget drøftede status på socialområdets aktiviteter.

Bilag:

Boligpolitiske målsætninger indenfor det sociale område

Langsigtet boligplan indenfor det sociale område i Region Syddanmark

Boligplan bilag 2 investeringsoversigt gruppe 1 301009

Boligplan bilag 3 Øvrige projekter

Kvalitetsmodellen - Danske regioners folder

Kvalitetsmodellen sammenhæng mellem elementer

Kvalitetsmodellen – Standarder

Rammeaftale 2010

 


 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

10/2381

Udvalget

Konstituerede Social- og Psykiatridirektør Agnete Philipsen orienterede om ledelsessituationen på Engbo, som er en del af det tidligere Strandvænget.

 


 

7.      Næste møde

Sagsnr:

10/2381

Udvalget

Næste møde afholdes den 3. maj 2010 kl. 14.00 på Bøge Allé, Ribe.

 

 

 


Siden er sidst opdateret 02-03-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring