Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Kollektiv trafik og miljø - dagsorden 17-12-2009

Mødedato
17-12-2009 kl. 9:30

Mødested
Mødeværelse 2 i regionshuset

Medlemmer
Poul Weber, V, Carl Erik Jensen, A, Carsten Abild, V, John Lohff, C, Jytte Gramstrup Lauridsen, O, Jørgen Bundsgaard, A, Ole Jacobsen, C, Thyge Nielsen, V, William Jensen, A

Afbud:

 

Dagsorden

  1. Vestbanen

 

 

 

 

1.      Vestbanen

Sagsnr:

08/10193

Sagsfremstilling

Den 26. november 2009 drøftede det særlige udvalg vedrørende kollektiv trafik og miljø mulighederne for den fremtidige betjening af borgerne i Vestbanens opland med kollektiv trafik.

Mulighederne for henholdsvis tog- og busbetjening er opridset i vedlagte notat af 3. december 2009 "Vestbanen - status og fremtid".

Udvalget har i udvalgs- og analysearbejdet vurderet, at en fremtidig busdrift vil være mest fordelagtig såvel betjeningsmæssigt som driftsmæssigt.

Inden sin endelige anbefaling over for regionsrådet ønskede udvalget, at Varde Kommune blev inddraget.

Efterfølgende er byrådet i Varde blevet orienteret om mulighederne for den fremtidige kollektive trafikbetjening, og byrådet behandlede sagen på sit møde den 1. december 2009.

Byrådet vedtog enstemmigt at arbejde for at opretholde togbetjening på Vestbanen.

Brev fra Varde Kommune af 2. december 2009 samt kommunens argumenter for banens opretholdelse er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg vedrørende kollektiv trafik og miljø drøfter svaret fra Varde Kommune.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 11-12-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring