Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Demente skal hjælpe til

Demente kan klare sig bedre i eget hjem, og dermed opnå en bedre livskvalitet, hvis de får nye hjælpemidler. Men virksomhederne har brug for en håndsrækning fra brugerne, hvis de skal udvikle de rigtige produkter. Det samme gør sig gældende, når det drejer sig om at udvikle andre former for velfærdsteknologier.

Til at afdække behovene er der nu afsat 24 mio. kr. til projekterne Demens i hjemmet og Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier.
Teknologisk Institut er tovholder på projektet Demens i hjemmet, som skal give virksomheder kendskab til systematiske og videnskabelige metoder, som kan afdække fremtidige brugerbehov på demensområdet. Ved at inddrage brugerne er det muligt at finde nye indsatsområder, og projektet vil derved kunne bidrage med vinkler på teknologiske løsninger, der i højere grad tager hensyn til brugernes situation og ønsker. 

Region Syddanmarks nye enhed for Velfærdsinnovation står i spidsen for projektet Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, som gennem et udviklings- og læringsforløb vil afdække behov og implementere ideer fra medarbejdere og brugere på regionens sygehuse og sociale institutioner. I samarbejde med private virksomheder skal det resultere i udviklingen af nye velfærdsteknologier til brug på sygehuse og sociale institutioner.

Et fælles sigte med begge projekter er, at virksomhederne skal udvikle og sælge nye produkter til både ind- og udland, og dermed også skabe nye arbejdspladser i regionen.

Fakta
Projekterne Demens i hjemmet og Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier er indstillet til at få tildelt henholdsvis 2.983.229 og 2.971.717 kr. fra statens program for brugerdreven innovation, mens Vækstforum har indstillet til støtte fra EU’s strukturfondsmidler på henholdsvis 5.950.000 og 5.994.416 kr. De samlede budgetter beløber sig – inklusiv egenfinansiering – til ca. 24 mio. kr.

Det nationale program for brugerdreven innovation skal fremme erhvervsudvikling gennem udbredelsen og anvendelse af forskellige brugerdrevne innovationsmetoder. Brugerdreven innovation handler om at afdække kunder og brugeres erkendte og ikke-erkendte behov ved hjælp af systematiske og videnskabeligt baserede metoder, fx inden for antropologi og sociologi.


Siden er sidst opdateret 11-12-2009
Vækstforum

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring