Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Erhverv og internationalt samarbejde - referat 08-12-2009

 

 


Mødedato
08-12-2009 Kl. 16:00 - 18:45

Mødested
Mødeværelse 3

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, A, Carsten Abild, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lisbeth Poulsen, A, Ole Jacobsen, C, Poul Sækmose, C, Preben Jensen, V, Stephanie Lose, V, Willy Sahl, A

Afbud
Preben Jensen, Willy Sahl og Stephanie Lose

 

 

Dagsorden

 1. Kulturpuljen 3 mio. kr. november 2009
 2. Temadrøftelse om Vækstforums handlingsplan
 3. Orientering om Vækstforums møde
 4. Etablering af VEU-centre pr. 1. januar 2010
 5. Ny toårig HF-uddannelse på Fyn
 6. Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelser"
 7. Syddansk Uddannelsesaftale - øremærkning af uddannelsespuljen
 8. Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Natur, teknik og sundhed fra "børnehave til ph.d." i Region Syddanmark"
 9. Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Videre efter HF"
 10. Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - ""Praktik Nu"
 11. Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Boostcamp – "Boost din studentereksamen!"
 12. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje – "Summer Camp på videregående uddannelser i Esbjerg"
 13. Eventuelt

 

 

 

 

 

1.      Kulturpuljen 3 mio. kr. november 2009

Sagsnr:

09/16189

 

Resumé

Til Region Syddanmarks Kulturpulje på 3 mio. kr., der skal gøre flere borgere til aktive brugere af regionens kulturtilbud og oplevelser, er der indsendt 14 ansøgninger.

Sagsfremstilling

Med Region Syddanmarks Kulturpulje er der afsat 3 mio. kr. årligt til ét projekt, der skal gøre regionens borgere og gæster opmærksomme på regionens rige og blomstrende kulturliv, og som kan styrke kultursamarbejdet i Region Syddanmark.

Region Syddanmark har gennem annoncering efterlyst nyskabende projektforslag, der kan medvirke til at styrke kulturen i hele regionen, og som kan give endnu flere syddanskere og gæster i regionen lyst til at gøre brug af kultur- og oplevelsestilbuddene i Region Syddanmark.

Målet for projektet er, at samarbejde og formidlingsaktiviteter skal medvirke til at nå følgende mål:

 • Borgernes kendskab til regionens kultur- og oplevelsestilbud skal øges
 • Besøgstallet til arrangementer skal øges.

Projektforslaget skal indeholde:

 • Ansøgerens navn, adresse m.v.
 • Hvad leveres der i projektet?
 • Hvad forventes effekten at være?
 • Hvad vil være det nyskabende i projektet?
 • Hvem inddrages i projektets gennemførelse?
 • Hvad koster projektet?

 

Der er indsendt 14 ansøgninger, hvoraf tre vurderes at falde uden for denne puljes retningslinier.

To projekter vurderes i særlig grad at leve op til målbeskrivelsen om, at borgernes kendskab til regionens kultur- og oplevelsestilbud skal øges, og at besøgstallet til arrangementerne øges.

Region Syddanmark har været i dialog med disse to projekter, og der er udviklet yderligere elementer i projektansøgningen.

De to projekter, "AOS.dk, version 2" (nr. 2 i oversigten) og "Kulturboblerne"/Burson-Marsteller (nr. 8 i oversigten) indkaldes til samtale i udvalget.

Projektet "AOS.dk, version 2" indeholder en opgradering af indholdet, hvor der sættes mere fokus på en skarpere profil og kontakten til kulturkonsulenterne i kommunerne. Desuden bliver indholdet gjort mere fremadrettet, og der fokuseres skarpere på samarbejdet mellem kommunale og private bidragsydere. Kulturkonsulenterne i kommunerne inddrages mere i samarbejdet. Desuden lægges der vægt på brugerinddragelse.

Antallet af brugere på AOS.dk er steget støt siden starten i april 2009. Der er p.t. ca. 17.000 besøgende på portalen hver måned.

Projektet "Kulturboblerne" samler tilbuddene i en stærk ramme, der er nem at kommunikere, og sætter "syddansk kultur" på skoleskemaet, så børnene også inddrages. Projektet består af en skolekampagne og et oplevelseskort, der introduceres til børnene på kommunikationsplatformen AOS.dk

Kulturbudgettet for 2009 er på 9,178 mio. kr.. Heraf er der indtil nu bevilget 7,5 mio. kr. Det betyder, at der resterer 1,7 mio. kr. til projekter.

Midlerne til 3 mio. kr.-puljen er afsat i kulturbudgettet for 2010.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde med henblik på anbefaling over for regionsrådet drøfter, hvilke projekter der indstilles til tilskud fra kulturpuljen.

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler overfor regionsrådet, at projekterne "AOS.dk Version 2" og "Kulturboblerne - det sprudler i Syd" indstilles til tilskud fra kulturpuljen.

Bilag:

Alle ansøgninger kan ses her: 

 1. Syddansk Kulturnetværk
 2. AOS.dk Version 2
 3. Frivillig i Kultur
 4. Kulturprojekt Region Syddanmark
 5. Styrkelse af kultursamarbejdet i Region Syddanmark
 6. Kommunikationsplatform til Kultursamarbejdet i Region Syddanmark
 7. Styrkelse af kultursamarbejde i Region Syddanmark
 8. Kulturbobler - det sprudler i Syd
 9. Træningsstationer for Kvinder i Vollsmoe
 10. Din Kulturguide
 11. Triangle Folklore Festival 2010
 12. Kulinariske oplevelsesture med Kirsebærfestivalen
 13. Friluftsteater
 14. Kulturkuglen

 

 

 

 

 

 

 

2.      Temadrøftelse om Vækstforums handlingsplan

Sagsnr:

09/1445

 

Sagsfremstilling

Vækstforums handlingsplan for 2009-2010 har nu eksisteret et år, og Vækstforum har derfor besluttet at evaluere handlingsplanen.

Der vil på den baggrund blive givet en kort orientering om handlingsplanen, dens resultater og hvad, det anbefales, der sættes fokus på i det kommende år.

Oplægget vil tage udgangspunkt i de evalueringer og anbefalinger, som det nuværende Vækstforum vil give videre til det nye Vækstforum, der nedsættes i starten af 2010

Indstilling

 • Til orientering.

Udvalget

Taget til orientering.

 

 

 

 

 

3.      Orientering om Vækstforums møde

Sagsnr:

09/1445

 

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum afholdt onsdag den 2. december 2009 møde.

Der gives en mundtlig orientering om Vækstforums beslutninger, herunder en særlig orientering om indsatsen i forhold til Danfoss, Lindø og LM Glasfiber.

Indstilling

 • Til orientering.

Udvalget

Taget til orientering.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

4.      Etablering af VEU-centre pr. 1. januar 2010

Sagsnr:

09/16886

 

Resumé

Der skal oprettes et antal VEU-centre pr. 1. januar 2010, som bliver én fælles indgang for særligt de små- og mellemstore virksomheder til voksen- og efteruddannelse. Danske Regioner har som høringspart indhentet ønsker fra regionerne. Det er ønsket, at placeringen af centrene sker under hensyntagen til eksisterende arbejdskraftoplande, så centrene kan blive en stærk samarbejdspartner for de regionale vækstfora og beskæftigelsessystemet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser (etablering af Voksen- og EfterUddannelses centre (VEU)) skal der oprettes 12-14 VEU-centre nationalt. De nye centre skal træde i kraft den 1. januar 2010.

De kommende VEU-centre bliver én fælles indgang for særligt de små- og mellemstore virksomheder til voksen- og efteruddannelse. Hensigten med etablering af et antal VEU-centre er at skabe større overskuelighed for virksomheder, ansatte og borgere i forhold til uddannelsestilbud; at skabe et bedre koordineret virksomhedsopsøgende arbejde samt at koordinere og iværksætte analysearbejde i forhold til uddannelsesindsatsen.

Danske Regioner har som formel høringspart hørt regionerne og har i sit høringssvar til Undervisningsministeriet gjort opmærksom på, at der er problemstillinger vedrørende:

 1. organiseringen af centrene
 2. placeringen af centrene
 3. finansieringen af centrene

 

Det har ikke været muligt for regionerne at få indflydelse på organiseringen eller finansieringen af centrene. Til gengæld er der dialog om antal og placering.

Vedrørende placeringen af VEU-centrene mener Danske Regioner, at denne bør ske under hensyn til eksisterende arbejdskraftoplande. Dette er vigtigt for, at centrene kan blive en stærk samarbejdspartner for de regionale vækstfora og beskæftigelsessystemet. Der er som bilag vedlagt et kort over de 5 regioners angivelse af sammenhængende arbejdskraftoplande.

VEU-rådet afholdt møde den 27. november 2009, hvor det indstillede sine ønsker om antal og geografi til undervisningsministeren. I rådet sidder repræsentanter for Danske Regioner, DA/LO, AMU, SOSU, Danske Erhvervsskoler og KL. På mødet blev det besluttet at indstille nedenstående geografiske områder til Undervisningsministeriet. Sagen bliver nu sendt til undervisningsministeren, som forventes at følge rådets indstilling.

 

Region Center 1Center 4

NorjyllandBrønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt Læse, Morsø, ThistedAalborg, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland  

MidtjyllandFavrskov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs, ViborgHerning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkjøbing-Skjern, StruerHedensted, Horsens Odder, Samsø, Skanderborg, Århus, Silkeborg 

SyddanmarkBillund, Esbjerg, Fanø, Varde, VejenFredericia, Kolding, VejleAabenraa, Haderslev, Sønderborg, TønderAssens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Nordfyn, Odense, Svendborg, Ærø

SjællandHolbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, SorøKøge, Lejre, Roskilde, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Ringsted, Stevns, Vordingborg  

HovedstadenAllerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, HørsholmAlbertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, (Bornholm)  

Indstilling

 • Til orientering.

Udvalget

Taget til orientering.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

5.      Ny toårig HF-uddannelse på Fyn

Sagsnr:

09/1445

 

Sagsfremstilling

VUC Fyn & VUC Fyns HF-kursus rettede den 23. oktober 2008 henvendelse til Region Syddanmark med ønske om at søge Undervisningsministeriet om tilladelse til at oprette toårige HF-uddannelser i Glamsbjerg og Faaborg.

Regionsrådet udtalte i et høringssvar den 23. marts 2009 til Undervisningsministeriet, at man anbefalede oprettelser af nye toårige HF-uddannelser i såvel Faaborg som Glasbjerg.

Sagen har siden da været til behandling i Undervisningsministeriet, der nu har meddelt, at man vil godkende oprettelsen af ét nyt udbud af toårige HF-uddannelser. Undervisningsministeriet anbefaler, at det nye udbud placeres i Glamsbjerg. Undervisningsministeriets anbefaling af Glamsbjerg beror på en analyse af befolkningsgrundlaget i og omkring Glamsbjerg og Faaborg.

I forbindelse med den endelige godkendelse af udbudet har Undervisningsministeriet henvendt sig til Region Syddanmark med henblik på at afklare, om regionen havde kommentarer til Undervisningsministeriets anbefaling om at placere det nye udbud i Glamsbjerg.

Administrationen har på vegne af Region Syddanmark svaret, at Region Syddanmark ikke har kommentarer til Undervisningsministeriets anbefaling.

Indstilling

 • Til orientering.

 

Udvalget

Taget til orientering.

 

 

 

 

 

6.      Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelser"

Sagsnr:

09/14684

 

Resumé

Syddansk Erhvervsskole har søgt om støtte på 690.000 kr. til projektet "Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelser". Formålet med projektet er at tydeliggøre valgmuligheder for erhvervsuddannelser efter folkeskolen og øge prestigen af og kendskabet til erhvervsuddannelserne. Administrationen vurderer, at projektet understøtter 95 pct.-målsætningen, idet projektet forventes at have indflydelse på frafaldet på EUD. Ansøgningen indstilles til tilsagn.

Sagsfremstilling

I "Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelsers" projektperiode udvikles et praktisk konkurrencekoncept for folkeskolernes afgangsklasser. Der foreligger en støtteerklæring fra Ungdomsuddannelsesvejledning Odense (UU), som indgår i projektet som koordinerende kontakt til folkeskolerne i Region Syddanmark.

 

Projektets leverancer omfatter følgende:

    • Etablering af en opgavebank med ca. 150 forskellige opgaver af praktisk karakter.
    • Afholdelse af udtagelseskonkurrencer for hold af elever fra 9. klasse med brug af opgaverne.
    • Skoleelevernes konkurrence transmitteres webbaseret til samtlige folkeskoler i Danmark.
    • Når projektet er evalueret og tilrettet, forventes konkurrencerne afholdt hvert år i regionen. Derudover skal der arbejdes for at få konceptet implementeret i hele landet.

      

Effekter
Ansøgerne henviser til positive resultater fra Finland, hvor man har erfaringer med et nationalt mesterskab og mesterskaber for folkeskoleelever.

 

Budget
Ansøgte beløb:                    

Region Syddanmarks Uddannelsespulje:     690.000 kr. (75 pct. af det samlede budget)

Egenfinansiering:                                         165.000 kr. (25 pct. af det samlede budget)

Projektets samlede budget:                         855.000 kr. 

 

Administrationens vurdering
Der vurderes:

 • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioritet for 2009 om indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser.
 • At projektet har en effekt i forhold til at øge og målrette optag til erhvervsuddannelserne ved at styrke folkeskoleelevernes viden og interesse for erhvervsskoler.
 • At konceptet kan videreføres efter endt projektperiode.
 • At projektet anses som supplerende. Der er endnu ikke afholdt konkurrencer i folkeskolernes afgangsklasser. DM for unge håndværkere og elevernes deltagelse i internationale konkurrencer foregår pt. usystematisk.

 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationalt samarbejde anbefaler regionsrådet:

 • At ansøgningen modtager tilsagn på 690.000 kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler overfor regionsrådet, at projektet modtager tilsagn.

Bilag:

 

 

 

 

 

7.      Syddansk Uddannelsesaftale - øremærkning af uddannelsespuljen

Sagsnr:

09/3034

 

Resumé

Syddansk Uddannelsesaftale blev underskrevet den 30. september 2009 af alle aktører. Aftalen er 4-årig fra september 2009 til september 2013. Der er nedsat en styregruppe, hvor aftaleparterne er repræsenteret.

Første møde afholdes den 15. december 2009. Styregruppen skal tage initiativ til at igangsætte og koordinere aktiviteter og projekter indenfor delaftalerne og skal overvåge fremdriften. For at understøtte og styrke realiseringen af aftalen foreslås det, at Region Syddanmarks uddannelsespulje for 2010 – 2013 primært øremærkes til aktiviteter og projekter, der igangsættes som følge af Syddansk Uddannelsesaftale.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på sit møde den 24. august 2009 orienteret om Syddansk Uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen er en del af den Vækstpakke regionsrådet vedtog den 25. maj 2009.

Det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR) har i samarbejde med Region Syddanmark inviteret til uddannelseskonferencer den 20. august og den 30. september 2009. På den første konference og på efterfølgende partnermøder er Syddansk Uddannelsesaftale blevet dannet og beskrevet.

Syddansk Uddannelsesaftale bakkes op af Syddansk Vækstforum idet aftalen er en del af Vækstpakken. Syddansk Uddannelsesaftale er tillige en del af tillægget til partnerskabsaftalen for 2009 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum.

Aftalen består dels af en hovedaftale, hvor de enkelte aktører tilkendegiver viljen til, i fællesskab, at arbejde for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, dels af delaftaler med beskrivelser af initiativer indenfor de enkelte skoletyper.

Aftalen blev underskrevet den 30. september 2009 og bliver efterfølgende forankret i en styregruppe, hvor aftalepartnerne er repræsenteret. Styregruppen skal tage initiativ til at igangsætte og koordinere aktiviteter og projekter beskrevet i delaftalerne og skal overvåge fremdriften.

For at styrke realiseringen af Syddansk Uddannelsesaftale foreslås det, at regionsrådets uddannelsespulje på årligt ca. 20 mio. i årene 2010 – 2013 primært øremærkes til aktiviteter og projekter, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale.

Indstilling

Det indstilles, at erhvervsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådet tiltræder, at uddannelsespuljen primært øremærkes til aktiviteter og projekter, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale i 2010- 2013.

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler overfor regionsrådet, at regionsrådet tiltræder at uddannelsespuljen primært øremærkes til aktiviteter og projekter, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale 2010-2013.

Bilag:

 

 

 

 

 

8.      Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Natur, teknik og sundhed fra "børnehave til ph.d." i Region Syddanmark"

Sagsnr:

09/16715

 

Resumé

Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS) har søgt om 6.500.000 kr. til projektet "Natur, teknik og sundhed fra "børnehave til ph.d." i Region Syddanmark". Projektet vil udvikle, implementere og evaluere nye metoder og værktøjer, der skal fremme undervisningen i fagrækker inden for natur, teknik og sundhed. Administrationen vurderer, at projektet lever op til uddannelsesstrategiens målsætninger. Ansøgningen indstilles til tilsagn.

Sagsfremstilling

Der er i dag ingen sammenhæng fra førskoleområdet til universitetets undervisning. Projektet "Natur, teknik og sundhed fra "børnehave til ph.d." i Region Syddanmark" er et samarbejdsprojekt mellem alle de formelle og uformelle læringsmiljøer, og det vil blive udviklet i et samarbejde mellem NTS, SDU, UC Syd, UC Lillebælt, Svendborg Gymnasium, EUC Vest, Naturama, Danfoss Universe og Sønderborg kommune.

Projektet har hele uddannelseskæden som fokusområde, men vil i særlig grad medvirke til at udvikle og afprøve læringsmetoder til grundskolen og ungdomsuddannelserne. På sigt vil projektets resultater bredes ud til hele kæden og til det nationale niveau. Region Syddanmark bliver dermed et pilotområde for udvikling af eksemplariske undervisningsmetoder i natur, teknik og sundhed.

Projektets leverancer omfatter bl.a. følgende:

 • Udvikling, implementering og evaluering af nye tiltag, der fremmer undervisningen i natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark
 • Ny viden / følgeforskning om effekten af de nye tiltag (forventes efterfølgende formidlet til andre fag)
 • Samarbejde mellem det formelle og det uformelle læringsmiljø
 • Samarbejde mellem regionens aktører inden for natur, teknik og sundhed

 

Projektet er udsprunget af den workshop, som blev afholdt i forbindelse med mødet i det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde den 29. september 2009.

Projektet er en del af de anbefalinger, som det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde har givet regionsrådet i forhold til at udvikle Region Syddanmark til en science region.

 

Effekter
Det forventes, at projektet har en positiv effekt på gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne samt på antallet af ansøgere til de videregående uddannelser.

 

Budget
Ansøgte beløb:

Region Syddanmarks Uddannelsespulje: 6.500.000 kr.

Egenfinansiering: 750.000 kr.

Projektets samlede budget: 7.250.000 kr.

 

Administrationens vurdering
Det vurderes:

 • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioriteter for 2009 om indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser samt overgang til optagelse på videregående uddannelser.
 • At projektet anses som supplerende og nyudviklende i forhold til de eksisterende aktiviteter.
 • At projektet fremmer samarbejdet blandt regionens aktører og derigennem udvikler nye undervisningsmetoder inden for natur, teknik og sundhed.
 • · At projektet har en stor regional spredning, og at konceptet kan videreføres efter endt projektperiode.
 • At projektet har en væsentlig effekt i forhold til at øge gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne samt på søgningen til de videregående uddannelser.
 • At projektet vil medvirke til at udvikle Region Syddanmark til en science region.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationalt samarbejde anbefaler over for regionsrådet:

 • At ansøgningen modtager tilsagn om støtte på 6.500.000 kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler overfor regionsrådet, at projektet modtager tilsagn.

 

 

 

 

 

9.      Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Videre efter HF"

Sagsnr:

09/14681

 

Resumé

VUC Fredericia/IBC har søgt om 3.643.100 kr. til projektet "Videre efter HF", som vil øge overgangsfrekvensen fra HF til de videregående uddannelser og nedbringe frafald fra HF. Administrationen vurderer, at projektet lever op til uddannelsesstrategiens målsætninger. Ansøgningen indstilles til tilsagn.

Sagsfremstilling

Projektet "Videre efter HF" vil medvirke til, at flere gennemfører deres HF, og at flere fortsætter med en videregående uddannelse efter deres HF. Dette sker ved en professionsrettet undervisning.

Projektet omfatter alle VUCer, Erhvervsakademier og University Colleges (UCer) i Region Syddanmark.

Projektets leverancer omfatter:

 • Minimum tre beskrevne og afprøvede modeller for brobygningsforløb mellem VUC og korte videregående samt mellemlange videregående uddannelser (KVU/MVU). Herunder mindst et forløb, der retter sig mod erhvervsuddannelser.
 • Nyskabende form for professionsrettet undervisning for HF-fagene på VUCerne.
 • Professionsrettet undervisningsmateriale til brug i HF-undervisningen.
 • Netværk mellem institutionerne på underviserniveau, som giver lærere og studievejledere viden om indhold og form i de videregående uddannelser samt efterfølgende karrieremuligheder.

Effekter
Det forventes, at overgangsfrekvensen til de videregående uddannelser vil stige med ca. 10 pct. Denne effekt forventes at stige yderligere med videreudviklingen af projektets resultater til 20 pct. efter 5 år.

 

Budget
Ansøgte beløb:

Region Syddanmarks Uddannelsespulje: 3.643.100 kr. (74,8 pct. af det samlede budget)

Egenfinansiering: 1.228.100 kr. (25,2 pct. af det samlede budget)

Projektets samlede budget: 4.871.200 kr.

 

Administrationens vurdering
Det vurderes:

 • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioriteter for 2009 om overgang til optagelse på videregående uddannelser og indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser. Sidstnævnte dog i mindre omfang.
 • At projektet anses som supplerende og nyudviklende i forhold til de eksisterende aktiviteter.
 • At projektet har en stor regional spredning, og at konceptet kan videreføres efter endt projektperiode.
 • At projektet har en væsentlig effekt i forhold til at øge overgangsfrekvensen fra HF til de videregående uddannelser og nedbringe frafald på HF.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationalt samarbejde anbefaler regionsrådet:

 • At ansøgningen modtager tilsagn på 3.643.100 kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

 

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler projektet overfor regionsrådet.

 

 

 

 

10.    Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - ""Praktik Nu"

Sagsnr:

09/14682

 

Resumé

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle har søgt om støtte på 3.221.900 kr. til projektet "Praktik Nu".

Projektet vil igangsætte tiltag for at skaffe op imod 400 praktikpladser, så eleverne kan gennemføre deres ungdomsuddannelse. Administrationen vurderer bl.a., at væsentlige dele af tiltagene ligger inden for de opgaver, som skolerne allerede skal løse, eller at der allerede findes tilstrækkeligt med løsninger på området. Effekten vurderes at være urealistisk høj. Ansøgningen indstilles derfor til afslag.

Sagsfremstilling

Tre erhvervsskoler (Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Kolding college og EUC Syd) vil med projektet "Praktik Nu" igangsætte tiltag for at skaffe flere praktikpladser, så eleverne kan gennemføre deres ungdomsuddannelse. I perioden 2008-2009 har skolerne tilsammen mistet ca. 650 praktikpladser.

Projektet har tre delområder:

1) Udnyttelse af potentialet af praktikvirksomheder: Projektet vil bl.a. kortlægge, hvilke virksomheder der ikke har elever i praktik og kontakte dem.

2) Kvalitetsløft af skolepraktikken: Der vil blive udviklet fleksible praktikordninger, hvor praktik i en virksomhed f.eks. kombineres med skolepraktik.

3) Udvikling af elevernes personlige kompetencer: Der vil blive udviklet nyt undervisningsindhold til grundforløbet på erhvervsuddannelserne.       

 

Effekt
Ansøgerne forventer, at der vil kunne skabes op imod 400 nye praktikpladser.

 

Budget
Ansøgte beløb:                    

Region Syddanmarks Uddannelsespulje:     3.221.900 kr. (80 pct. af det samlede budget)

Egenfinansiering:                                           812.300 kr. (20 pct. af det samlede budget)

Projektets samlede budget:                           4.034.200 kr.

 

Administrationens vurdering:
Det vurderes:

 • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioritet for 2009 om indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser.
 •  At projektets samlede effekt på skabelsen af op imod 400 praktikpladser er urealistisk høj.
 • At delområdet "Udnyttelse af potentialet af praktikvirksomheder" ikke er supplerende, men derimod i høj grad består af aktiviteter, som erhvervsskolerne i forvejen er forpligtet til at udføre.
 • At delområdet "Kvalitetsløft af skolepraktikken" ikke i tilstrækkelig grad er nyudviklende, idet der allerede i dag er gode muligheder for fleksible praktikaftaler.
 • At delområdet "Udvikling af elevernes personlige kompetencer" er et relevant delområde for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. De beskrevne aktiviteter i delområdet er dog ikke tilstrækkelige til at bære hele denne ansøgning igennem.

 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedrørende erhverv og internationalt samarbejde anbefaler regionsrådet: 

 • At ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.221.900 kr.
 • At administrationen tager kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

 

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler overfor regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag.

 

 

 

 

11.    Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Boostcamp – "Boost din studentereksamen!"

Sagsnr:

09/13792

 

Resumé

Ribe Katedralskole har søgt om støtte på 3.471.250 kr. til projektet "Boostcamp – Boost din studentereksamen!". Projektet gennemføres i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet (SDU) med henblik på at øge gymnasieelevers overgangsfrekvens og kendskab til videregående uddannelser inden for humaniora på SDU. 

 

Administrationen vurderer bl.a., at projektets fokus på humanistiske universitetsuddannelser er for snævert, samt at projektets effekter er begrænsede i forhold til det ansøgte beløb. Ansøgningen indstilles derfor til afslag.

Sagsfremstilling

Projektet "Boostcamp – Boost din studentereksamen!" vil være med til at sikre, at unge fra Region Syddanmark får lyst til at tage en videregående uddannelse i regionen, samt at flere unge gennemfører deres gymnasiale uddannelse.

 

Projektet er delt i to:

 1. Undervisere (ph.d.-studerende, adjunkter, lektorer og professorer) fra Syddansk Universitet skal ud på gymnasierne og varetage undervisningen i en række fag.
 2. Gymnasieleverne får gennem specielt tilrettelagte forløb eksamenshjælp. Disse forløb, kaldet "Boostcamps", gennemføres på universitetet i form af weekend-workshops med universitetsstuderende som de primære undervisere.

 

Effekter
Der angives følgende forventede effekter:

 • Der forventes en reduktion i frafaldet på de fem deltagende gymnasier på op imod 5 pct. over en treårig periode.
 • Der forventes en vækst på de involverede universitetsuddannelsesretninger på op til 10 pct. af studerende, som kommer fra de tilknyttede gymnasier.

   

 • Budget
  Ansøgte beløb:

  Region Syddanmarks uddannelsespulje: 3.471.250 kr. (81 pct. af det samlede budget)

  Egenfinansiering: 810.000 kr. (19 pct. af det samlede budget)

  Projektets samlede budget:  4.281.250 kr.

   

  Administrationens vurdering
  Det vurderes:

  • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioriteter for 2009 om overgang til optagelse på videregående uddannelser og indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser. Sidstnævnte dog i mindre omfang.
  • At projektets forventede effekter er begrænsede i forhold til budgettets størrelse på i alt 4.281.250 kr.
  • At projektet ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder nyudvikling, da det beskrevne koncept med camps er bredt afprøvet
  • At projektets fokus udelukkende på humanistiske universitetsuddannelser er for snævert, samt at målgruppen af elever, som ønsker at læse humaniora på universitet, ikke er de mest frafaldstruede
  • At der savnes dokumentation for, hvordan projektet kan videreføres efter projektperiodens udløb.

   

  Indstilling

  Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler regionsrådet:

  • At ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.471.250 kr.
  • At administrationen tager kontakt til ansøgeren med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder i forhold til Syddansk Uddannelsesaftale.

  Udvalget

  Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler overfor regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag.

   

   

   

   

  12.    Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje – "Summer Camp på videregående uddannelser i Esbjerg"

  Sagsnr:

  09/14680

   

  Resumé

  Esbjerg Handelsskole har søgt  om støtte på 1.355.500 kr. til afholdelse af projektet "Summer Camp på videregående uddannelser i Esbjerg". Projektet er et tilbud til unge, der påbegynder sidste år af en gymnasial uddannelse i Esbjerg, Varde, Tønder, Vejen, Billund og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Administrationen vurderer bl.a., at projektet ikke i tilstrækkelig grad indeholder nyudvikling, samt at projektet er delvist overlappende i forhold til eksisterende projekter. Ansøgningen indstilles derfor til afslag.

  Sagsfremstilling

  Med projekt Summer Camp ønsker Esbjerg Handelsskole, i samarbejde med de videregående uddannelser i Esbjerg og Esbjerg Erhvervsudvikling/Studiebyen, at styrke de unges valg, så flere gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse og motiveres til efterfølgende også at tage en videregående uddannelse. Desuden er formålet med projektet at markedsføre Esbjerg som et konkret alternativ til at studere i f.eks. Århus eller København.

   

  Projektets leverancer omfatter:

  • Afholdelse af Summer Camp i 2010 og 2011.
  • Evalueringsrapport efter hver Summer Camp
  • Udarbejdelse af diverse marketingmateriale (film, facebook-site etc.)

   

  Effekt
  Der angives følgende forventede effekter:

   

  • I et toårigt projekt med max. 200 deltagere i alt forventes det, at mindst 50 flere unge gennemfører den påbegyndte ungdomsuddannelse.
  • Overgangen til de videregående uddannelser i Esbjerg forventes at kunne øges med 50 studerende pr. år.

   

  Budget
  Ansøgte beløb:

  Region Syddanmarks uddannelsespulje: 1.355.500 kr. (71 pct. af det samlede budget)

  Egenfinansiering: 560.000 kr. (29 pct. af det samlede budget)

  Projektets samlede budget: 1.915.500 kr.

   

   

  Administrationens vurdering

  Det vurderes:

  • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioriteter for 2009 om overgang til optagelse på videregående uddannelser og indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser. Sidstnævnte dog i mindre omfang.
  • At projektet ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder nyudvikling, da det beskrevne koncept med camps er bredt afprøvet.
  • At projektet er delvist overlappende i forhold til projekterne "Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser i Region Syddanmark" og "Innovative undervisningsmetoder på HTX, STX og HHX i Region Syddanmark".
  • At der savnes dokumentation for, hvordan projektet kan videreføres efter projektperiodens udløb.
  • At projektets målgruppe på max. 200 deltagere (over to år) er relativt snæver, og de forventede effekter - om at 50 flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse i løbet af det toårige projekt, samt at overgangen til de videregående uddannelser i Esbjerg øges med 50 unge pr. år - forekommer urealistisk.

  Indstilling

  Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler regionsrådet:

  • At ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.355.500 kr.
  • At administrationen tager kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder i forhold til Syddansk Uddannelsesaftale.

   

  Udvalget

  Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler overfor regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag.

   

   

   

   

  13.    Eventuelt

  Sagsnr:

   

  Udvalget

  Administrationen orienterede om arbejdet med Science Region og projeketet "Hold fast" under den konkurrence udsatte pulje.

   

   

   

   

   

   


  Siden er sidst opdateret 02-12-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring