Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Socialområdets boliger og andre bygninger - referat 29-10-2009

 

 

Mødedato
29-10-2009 kl. 16:10 - 16:50

Mødested
Oligofreniteam
Konferencelokalet i psykiatriafdelingen
Skallebækvej 5
Haderslev

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, A, Andrea Terp Christensen, A, Bente Bendix Jensen, V, Christina Gammelgaard Jensen, A, Jens Andersen, V, Jytte Gramstrup Lauridsen, O, Karen Baungaard, V, Otto Lück, C, Pierre Topaz, A

Afbud
Bente Bendix Jensen, V, Otto Lück, C. 

 

 

 

Dagsorden

  1. Økonomisk vurdering af Østruplund
  2. Behandling af høringsbidrag samt anbefalinger til boligplanens udformning
  3. Næste møde
  4. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Økonomisk vurdering af Østruplund

Sagsnr:

09/11570

 

Sagsfremstilling

Bo- og beskræftigelsestilbuddet Østruplund er på opfordring fra det særlige udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger blevet vurderet af en valuar. Ligeledes er de daglige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på Østruplund blevet gennemgået af Bygningsafdelingen og sammenlignet med niveauet på nogle af regionens andre tilbud.

 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger, med henblik på anbefaling over for regionsrådet, drøfter, hvorvidt Østruplund skal kapitaliseres eller forblive i den langsigtede boligplan i sin nuværende form.

Udvalget

Det særlige udvalg anbefaler regionsrådet, at Østruplund forbliver i den langsigtede boligplan.

Karen Baungaard tog forbehold for anbefalingen.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

 

2.      Behandling af høringsbidrag samt anbefalinger til boligplanens udformning

Sagsnr:

09/11570

 

Sagsfremstilling

Socialstaben har kommenteret de indkomne høringssvar til Region Syddanmarks langsigtede boligplan. Socialstaben har endvidere udarbejdet et notat med indstillinger til justeringer af planen.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger anbefaler over for regionrådet, at den samlede boligplan rettes til i henhold til konklusionen i Socialstabens notat,  således:

  • At Flydedokken fremrykkes til periode 1.
    • At Kastanielys administration flyttes til ledige lokaler på Fåborg Sygehus.
      • At det eksisterende stuehus på Brahesvej renoveres og indrettes til skolestuer.
Udvalget

Det særlige udvalg anbefaler indstillingen til regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

3.      Næste møde

Sagsnr:

 

 

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 10. december 2009 i forlængelse af mødet i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning, der starter kl. 14.00.

Udvalget

-

 

 

 

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

 
Udvalget

 

-

 

 


Siden er sidst opdateret 08-02-2013
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring