Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regional udviklingsplan - referat 27-10-2009


Mødedato
27-10-2009 Kl. 17:30 - 19:00

Mødested
Syddansk Turisme, Teglgårdsparken 101, 5500 Middelfart.

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, A, Carsten Abild, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lisbeth Poulsen, A, Ole Jacobsen, C, Poul Sækmose, C, Preben Jensen, V, Stephanie Lose, V, Willy Sahl, A

Afbud
Carsten Abild, Kristian Grønbæk Andersen, Preben Jensen.

 

Dagsorden

 1. Orientering om Kontur 2009
 2. Orientering om bymiljø-delen i Byanalyse 2009
 3. Næste møde
 4. Eventuelt

 

 

 

1.      Orientering om Kontur 2009

Sagsnr:

09/9567

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i erfaringerne fra samarbejdet med kommunerne om Kontur 2008 er der igangsat et arbejde med en ny version, Kontur 2009.

Kontur-serien (Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark) er en opfølgning på Region Syddanmarks regionale udviklingsplan, "Det gode liv". Kontur-rapporterne indeholder et faktuelt vidensgrundlag til brug for udvikling af planer og indsatser. Et vidensgrundlag, som har vist sig at være stærkt efterspurgt af de syddanske kommuner.

I forhold til Kontur 2008 indeholder Kontur 2009 opdaterede tal, nye efterspurgte tal og figurer samt en layoutmæssig og grafisk forbedring.

Det forventes, at Kontur 2009 for de første kommuner vil foreligge til mødet, hvor der vil blive givet en orientering om det færdige resultat.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Udvalget drøftede Kontur.

 

 

 

2.      Orientering om bymiljø-delen i Byanalyse 2009

Sagsnr:

09/2850

Sagsfremstilling

I forbindelse med Region Syddanmarks byanalyse har en delanalyse om bymiljø den 22. september 2009 været behandlet i byanalysens følgenetværk.

Delanalysen om bymiljøet, som færdiggøres snarest, vurderer kvaliteten af byernes miljø i forhold til følgende syv temaer:

 • By og land (samspillet mellem by og land)
 • Bymidten
 • Kulturmiljøer
 • Boligområder
 • Erhvervsområder
 • Hovedindfaldsveje
 • Karakterskabende elementer

 

Overordnet set giver delanalysen et indtryk af, at størsteparten af regionens byer (delanalysen omfatter også Flensborg by) står godt, hvad angår visuel kvalitet og arkitektonisk fremtræden.

Det fremgår endvidere, at de store og mellemstore byer med en historisk baggrund som købstæder fra middelalderen fremstår med klart højere vurderinger, hvad angår temaerne "By og land", "Bymidten" og "Kulturmiljøer", end de yngre byer, der blev anlagt som stationsbyer i sidste halvdel af 1800-årene. Resultaterne er mindre entydige, når det gælder de øvrige temaer.

Delanalysen viser også eksempler på mønsterbrydere, hvor vurderingerne på enkelttemaer giver andre resultater, end man umiddelbart ville forvente.

På mødet i det særlige udvalg vedr. regional udviklingsplan vil der blive givet en orientering om delanalysen.

Delanalysen vil blive fremsendt til regionsrådets medlemmer og de syddanske kommuner, så snart den endelige udgave foreligger.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

 

3.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde finder sted den 8. december 2009.

Udvalget

-

 

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

 
Udvalget

-

 


Siden er sidst opdateret 04-11-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring