Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Fælles akutmodtagelser - referat 01-10-2009

Mødedato
01-10-2009 Kl. 17:55 - Kl. 18:05

Mødested
Vejle Sygehus, Velkomstbygningen (Hovedindgangen) kl.15-16.

Medlemmer
Poul-Erik Svendsen, A, Bent Poulsen, V, Bjarne Juel Møller, O, Carl Erik Jensen, A, Ib Madsen, A, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Andresen, V, John Lohff, C, Jørgen Pless, L, Karen Baungaard, V, Karsten Uno Petersen, A, Lisbeth Poulsen, A, Otto Lück, C, Per A. Moos Laursen, F, Stephanie Lose, V

Afbud
Karsten Uno Petersen, Stephanie Lose, Jens Andresen, Jørgen Pless, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Ingeborg Moritz Hansen. 

 

Dagsorden

  1. Rapport om Sygehuse i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

 

 

1.      Rapport om Sygehuse i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept

Sagsnr:

09/2010

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 22. juni 2009 "Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark".

I FAM-rapporten fremgår det, at etableringen af FAM får store konsekvenser for det øvrige sygehus. FAM vil i fremtiden blive sygehusenes omdrejningspunkt, og den nye organisering vil få stor indvirkning på de øvrige afdelinger og balancen i sygehusene, ligesom udviklingen mod mere ambulant behandling også vil få stor betydning.

Det blev derfor anbefalet i rapporten at planlægge en proces for afdækningen af den mest hensigtsmæssige indretning af akutsygehusene efter implementeringen af anbefalingerne vedr. FAM. Som opfølgning på FAM-rapporten blev der derfor i foråret og sommeren 2009 tilrettelagt en sådan arbejdsproces.

Begyndelsen på processen var en temadag, som blev afholdt på Hotel Comwell Middelfart den 15. april 2009. I maj og juni 2009 udarbejdede en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra sygehusenhederne rapporten "Sygehuse i Syddanmark – et fagligt og organisatorisk grundkoncept". 

Formålet med rapporten er at sætte rammen for en generel model, som beskriver, hvordan sygehusene i Region Syddanmark bør indrettes og fungere, således at  fremtidens udfordringer imødekommes, og patienterne i regionen fortsat modtager behandling af høj kvalitet.

Arbejdsgruppens forslag er, at der i vid udstrækning sker et brud med den traditionelle specialerettede afdelingsstruktur. Organisationen bør i fremtiden tilpasses patientforløbene og ikke omvendt. I nærværende rapport lanceres begrebet "kompetenceklynger", der er tænkt som ét af de mulige svar herpå.

Rapporten foreslås nu sendt i høring på sygehusene, i specialerådene m.v. Høringsliste er vedlagt som bilag. Høringsperioden foreslås at være 24. november 2009 - 19. januar 2010.

Høringssvar til rapporten, bemærkninger til høringssvar samt forslag til eventuelle ændringer i rapporten fremlægges for regionsrådet primo 2010.

Sideløbende med høringsprocessen planlægges en proces med henblik på operationalisering og efterprøvning af rapportens centrale anbefalinger, herunder eksempelvis organiseringen i kompetenceklynger.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser anbefaler regionsrådet:

  • At "Rapport om Sygehuse i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept" sendes i høring.
Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

2.      Næste møde

Sagsnr:

09/8

Sagsfremstilling

Næste møder afholdes onsdag den 4. november 2009 i regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Udvalget

-

 

 

 

3.      Eventuelt

Sagsnr:

09/8

Udvalget

Intet

 


Siden er sidst opdateret 13-10-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring