Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regional udviklingsplan - referat 29-09-2009


Mødedato
29-09-2009 Kl. 16:00 - 17:15

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, A, Carsten Abild, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lisbeth Poulsen, A, Ole Jacobsen, C, Poul Sækmose, C, Preben Jensen, V, Stephanie Lose, V, Willy Sahl, A, Jørgen Bastholm (midlertidigt medlem for Stephanie Lose).

Afbud
Preben Jensen, Kristian Grønbæk Andersen, Jørgen Bastholm og Poul Sækmose, Ole Jacobsen.

 

Dagsorden

  1. Orientering om Kontur 2009
  2. Orientering om Byanalyse 2009 af større byer i Region Syddanmark
  3. Næste møde
  4. Eventuelt

 

 

 

1.      Orientering om Kontur 2009

Sagsnr:

09/9567

Resumé

Der er blevet arbejdet med Kontur (Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark) siden 2008. I løbet af efteråret 2009 vil Region Syddanmark udarbejde Kontur 2009 for alle de syddanske kommuner, der er interesserede.

Sagsfremstilling

Udviklingen af Kontur startede i 2008 i samarbejde med flere kommuner i Region Syddanmark. Kontur-arbejdet var en opfølgning på arbejdet med Regional UdviklingsPlan og visionen om Det gode liv, hvor der var stor efterspørgsel på et stærkere faktuelt vidensgrundlag for udvikling af planer og indsatser.

I løbet af andet halvår 2008 og første halvår 2009 er der lavet en Kontur-publikation for mere end halvdelen af de syddanske kommuner.

I Kontur 2008 er der præsenteret en række nøgletal, som tegner konturerne af status og udvikling i den pågældende kommune inden for det regionalpolitiske område. Da Kontur 2008 er blevet vel modtaget, er arbejdet med en ny udgave af Kontur derfor blevet sat igang.

I Kontur 2009 præsenteres en lang række nøgletal - bl.a. tal for uddannelsesforhold, bosætning, flytning, pendling, indkomstforhold, erhvervsstruktur og turisme. I forhold til Kontur 2008 indeholder Kontur 2009 opdaterede tal, nye efterspurgte tal og figurer, samt en layoutmæssig og grafisk forbedring.

Kontur 2009 er tilbudt samtlige 22 kommuner i Region Syddanmark og vil i takt med udarbejdelserne blive gjort tilgængelige på regionens hjemmeside. I forbindelse med offentliggørelsen tilbydes den enkelte kommune en introduktion til og forklaring på data og figurer. De første Kontur 2009-publikationer ventes klar omkring oktober 2009.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget drøftede Kontur og dens muligheder i regionsrådets politiske arbejde.

 

 

 

2.      Orientering om Byanalyse 2009 af større byer i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/2850

Resumé

I forbindelse med Region Syddanmarks byanalyse er der indtil videre udarbejdet delrapporter for livsstile, byernes omgivelser samt byliv, service og kultur. En delrapport om bymiljø forventes færdiggjort snarest.

Endvidere er der i forening med kommunerne Odense, Århus og Aalborg samt Region Midtjylland og Region Nordjylland taget initiativ til et samarbejde om en supplerende storbyanalyse.

Sagsfremstilling

Som en del af opfølgningen på Regional UdviklingsPlan har regionsrådet besluttet at gennemføre en analyse af de 30 største byer i Region Syddanmark. Analysen udarbejdes i dialog med et følgenetværk, hvor alle de syddanske kommuner og enkelte andre aktører er repræsenteret.

Følgenetværket har holdt fire møder. På møderne drøftes oplæg til de enkelte delanalyser som Byanalyse 2009 er sammensat af. Følgende delanalyser har indtil videre været drøftet:

  • Livsstile (kundeanalyse)
  • Byernes omgivelser
  • Byliv, service og kultur
  • Bæredygtighed
  • Bymiljø

De tre førstnævnte delanalyser er alle blevet afrapporteret, og den endelige delrapport er fremsendt til kommunerne og regionsrådets medlemmer. Delanalysen om bæredygtighed er indtil videre sat i bero og overvejes erstattet af en katalogsamling. Delanalysen om bymiljø forventes afrapporteret snarest og vil derefter ligeledes blive fremsendt til kommuner og regionsråd.

Delrapporterne er tilgængelige på Region Syddanmarks hjemmeside.

I forlængelse af arbejdet med byanalyse 2009 er der - foranlediget af et ønske fra Odense Kommune om at supplere Byanalyse 2009 med en storbyanalyse - taget initiativ til et samarbejde med Aalborg Kommune, Århus Kommune, Odense Kommune, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Alle parter har reageret positivt på initiativet og indgår nu i et formelt samarbejde om en sådan storbyanalyse.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget drøftede byanalysen og dens muligheder i regionsrådets politiske arbejde.

 

 

3.      Næste møde

Sagsnr:

09/13

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 27. oktober 2009.

 

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

09/13

Udvalget

Medlemmerne fik omdelt Danske Regioners høringssvar på forslaget til Landsplanredegørelse 2009. Høringssvaret supplerer regionernes høringssvar og følges af et bilag med regionernes eksempler på initiativer, der konkret understøtter Landsplanredegørelsens målsætninger. Høringssvaret er betinget af efterfølgende politisk behandling i Danske Regioners bestyrelse den 29. oktober 2009.

 


Siden er sidst opdateret 01-10-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring