Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Socialområdets boliger og andre bygninger - referat 20-08-2009

Mødedato
20-08-2009 (i forlængelse af mødet i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning)

Mødested
Bo- og beskæftigelsestilbuddet Østruplund
Klintebjergvej 75, Østrup
5450 Otterup

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, A, Andrea Terp Christensen, A, Bente Bendix Jensen, V, Christina Gammelgaard Jensen, A, Jens Andersen, V, Jytte Gramstrup Lauridsen, O, Karen Baungaard, V, Otto Lück, C, Pierre Topaz, A

Afbud:

Christina Gammelgaard Jensen og Pierre Topaz.

 

 

Dagsorden

  1. Præsentation af Østruplund
  2. Behandling af udkast til boligplan inden udsendelse i høring
  3. Næste møde
  4. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Præsentation af Østruplund

Sagsnr:

09/10

Sagsfremstilling

Forstander Grethe Vad giver en præsentation af bo- og beskæftigelsestilbuddet Østruplund.

Herefter vil der være en kort rundvisning på Østruplund.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Forstander Grethe Vad og stedfortræder Jane Andersen orienterede om bo- og beskæftigelsestilbuddet Østruplund samt viste rundt på institutionen.

Der er 32 beboere på Østruplund, heraf er 11 anbragt ved dom. Beboerne er svært socialt handicappede med en udadreagerende adfærd, dårlig impulsstyring og lavt selvværd. De fleste beboere er mænd.

Man starter altid med en udredning, således at man ved hvilken pædagogik/metode, der skal anvendes over for den enkelte beboer.

Til institutionen hører 12 tønder land. Der er en række arbejdsrelaterede beskæftigelser: Dyrehold, skovarbejde, havearbejde, naturpleje, monteringsopgaver samt en række hobby- og fritidsorienterede aktiviteter.

Der er ca. 70 ansatte på Østruplund. Langt størstedelen af de ansatte er socialpædagoger.

 

 

 

2.      Behandling af udkast til boligplan inden udsendelse i høring

Sagsnr:

09/7951

Sagsfremstilling

Forslag til den langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger inden for det sociale område i Region Syddanmark. Forslaget lægger op til en prioritering af de første 14 tilbud, opdelt i en periode 1 (fra 2010 til 2014) og en periode 2 (2015 til 2019), inklusiv en investeringsoversigt for projekterne i periode 1.

Sideløbende med projekterne i planen vil der være en række projekter, som af forskellige grunde bør gennemføres snarest muligt. Det drejer sig om projekter, der enten er aftalt i rammeaftalen eller som har baggrund i akutte arbejdsmiljøhensyn, og som allerede er rimeligt veldefinerede. De omtalte projekter er nærmere beskrevet i bilag 3 til planen.

Planen vil efter behandlingen på udvalgsmødet i det særlige udvalg vedr.  blive sendt i høring. Efterfølgende vil planen igen blive behandlet på udvalgsmødet den 29. oktober 2009, med udgangspunkt i de høringssvar der er kommet ind. Den tilrettede plan vil herefter blive sendt til forretningsudvalget med henblik på, at blive forelagt regionsrådet den 23. november 2009.

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler:

  • At udkastet til boligplan for modernisering af boliger og andre bygninger inden for det sociale område i Region Syddanmark sendes i høring.

Udvalget

Socialdirektør Anders Møller Jensen gennemgik forslaget til prioriteringer.

Det særlige udvalg kunne tilslutte sig, at udkastet til boligplan udsendes i høring.

Sideløbende hermed ønsker udvalget forslag til alternative løsningsforslag vedrørende Østruplund.

Det særlige udvalg er enig om at anlægsbudgettet skal fremgå af investeringsoversigten.

Det særlige udvalg besluttede, at boligplanen sendes i høring til alle regionens tilbud på det sociale område, alle kommuner i Region Syddanmark, kontaktforum for dansk handicapråd, SL, Sind, Lev og pårørenderåd på de enkelte tilbud.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i udvalget afholdes torsdag den 29. oktober 2009 i forlængelse af mødet i det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning, der starter kl. 14.00.

Udvalget

Mødet holdes på oligofreniteamet i Haderslev.

 

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 21-08-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring