Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regional udviklingsplan - referat 02-06-2009

Mødedato
02-06-2009 Kl. 12:00 (På dette tidspunkt starter FVU mødet. Udvalgsmøde starter ca. kl. 14)
Mødestart 14:00 - 15:15

Mødested
VUC, Ålegården 2, 6000 Kolding

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, Carsten Abild, Kristian Grønbæk Andersen, Lisbeth Poulsen, Ole Jacobsen, Poul Sækmose, Preben Jensen, Stephanie Lose, Willy Sahl

Afbud
Preben Jensen.

 

Dagsorden

  1. Orientering om byanalyse i Region Syddanmark
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

 

 

 

1.      Orientering om byanalyse i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/2850

Resumé

Følgenetværket for Region Syddanmarks byanalyse afholdt sit andet møde den 25. maj 2009. På mødet drøftedes oplæg til tre delanalyser.

Sagsfremstilling

Følgenetværket for Region Syddanmarks byanalyse afholdt sit andet møde den 25. maj 2009. Følgenetværket er en administrativ følgegruppe med repræsentation af de syddanske kommuner og enkelte andre aktører. Den er etableret i regi af byanalysen og dens primære opgave er sparring i forbindelse med byanalysens udarbejdelse.

Sagen forelægges med henblik på orientering om følgenetværkets møde samt en kort orientering om de tre delanalyser.

På mødet blev drøftet oplæg til tre delanalyser:

  • Livsstile (kundeanalyse)
  • Byernes omgivelser
  • Bæredygtighed

På baggrund af drøftelserne på mødet færdiggøres de enkelte delanalyser og offentliggøres på Region Syddanmarks hjemmeside.

Indstilling

  • Til orientering.

Udvalget

Administrationen gav en orientering om arbejdet med at gennemføre en byanalyse i Region Syddanmark.

Byanalysen tager udgangspunkt i tre delanalyser, nemlig livsstile (kundeanalyse), byernes omgivelser og bæredygtighed.

Analysen gennemføres i tæt samarbejde med kommunerne.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.


 

 

2.      Næste møde

Sagsnr:

09/13

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 18. august 2009 i Regionshuset i Vejle.

Udvalget

Næste møde afholdes den 18. august 2009.

 

 

 

3.      Eventuelt

Sagsnr:

09/13

Udvalget

-

 


Siden er sidst opdateret 30-06-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring