Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Erhverv og internationalt samarbejde - referat 12-05-2009

 

Mødedato

12-05-2009 Kl. 10:00 - 11:00

Mødested

Jacques Delors-bygningen i Bruxelles

Medlemmer

Karsten Uno Petersen, Carsten Abild, Kristian Grønbæk Andersen, Lisbeth Poulsen, Ole Jacobsen, Poul Sækmose, Preben Jensen, Stephanie Lose, Willy Sahl

Afbud

Lisbeth Poulsen, Poul Sækmose

 

 Dagsorden

 1. Opfølgning på Region Syddanmarks internationale samarbejde
 2. Eventuelt
 3. Næste møde                                                                                  

  

 

1.      Opfølgning på Region Syddanmarks internationale samarbejde

Sagsnr:

09/14

Resumé

Region Syddanmarks internationale arbejde har fire fokusområder:

 1. Styrke den nære relation
 2. Øge indflydelse og viden via medlemskab af europæiske organisationer
 3. Søge inspiration via besøg og samarbejde med andre regioner
 4. Udvikle projekter og skaffe EU-midler til erhvervslivet

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks internationale arbejde har fire fokusområder: 

1. Styrke den nære relation
Det særlige udvalg har arbejdet med en ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde, som skal danne basis for koordinering og markedsføring af de grænseoverskridende aktiviteter.

Den skal skabe øget synergi mellem aktiviteterne, understøtte den politiske kommunikation om grænseregionen og arbejde for at skaffe supplerende finansiering til grænseregionen fra hhv. EU og national side.

Udvikling af prioriterede projekter til at understøtte strategien:

 • Grænseoverskridende databank
 • Pontifex – projekt, der skal fjerne barrierer for arbejdstagere
 • Grænseregionsportal – information for virksomheder og arbejdstagere, der ønsker at arbejde på tværs af grænsen
 • Kortlægning af styrkepositioner er udarbejdet og danner basis for ny strategi
 • 1-2 erhvervsprojekter skal udvikles inden for energi, velfærdsteknologi og/ eller oplevelsesøkonomi

 

2. øge indflydelse og viden via medlemskab af europæiske organisationer
Eksempel: EARLALL – Europæisk Organisation for Livslang Læring

EARLALL samler nogle af Europas stærkeste regioner inden for kompetenceudvikling og innovation (Wales, Toscana, Baden-Würrtemberg, Västra Götaland, Baskerlandet, Katalonien etc.). Arbejdet understøtter Region Syddanmarks uddannelsesstrategi og giver mulighed for at indhente viden om nyeste udvikling på uddannelsesområdet.

Region Syddanmark deltager desuden i SMOC-projektet – Soft Method of Open Co-ordination 2009-2010. SMOC er et benchmarking-projekt mellem de europæiske regioner vedr. kompetenceudvikling og skal medvirke til at udvikle løsninger på uddannelsesudfordringer i regionerne, som f.eks. frafaldsproblematikken.  

3. Søge inspiration via besøg og samarbejde med andre regioner
Eksempel: studietur til Rhône-Alpes og Sophia Antipolis ved Nice i januar 09 med henblik på at indhente viden om klyngeudvikling, turisme/ oplevelsesøkonomi og velfærdsteknologi. Besøget gik bl.a. til den anerkendte fødevaremesse Sirha.

Med inspiration fra messen er en syddansk messe med regionale kvalitetsfødevarer under planlægning i samarbejde med LAG’erne (de Lokale AktionsGrupper) mhp. på at styrke netværkene på fødevareområdet og samspillet med yderområderne. 

Besøget på Sophia Antipolis og Accentures ”Living Lab” demonstrerede i hvor stort et omfang, det er muligt at tilpasse allerede eksisterende teknologier til brugernes behov, eftersom flere af de viste eksempler på velfærdsteknologi oprindeligt var udviklet til finanssektoren.

Besøget var især inspirerende i forhold til det kommende sygehusbyggeri, hvor nye teknologier vil indgå i arbejdsprocesserne.  

4. Udvikle projekter
Region Syddanmark har i 2007-08 deltaget i eller været leadpartner i et stort antal projekter, som udvalget fik en præsentation af på mødet d. 16. april 2009. Blandt andet:

Better Breathing - EU demoprojekt/business case inden for telemedicin (offentlig – privat samarbejde). Formålet med Better Breathing projektet er at markedsvalidere Informations- og Kommunikations teknologiske løsninger til forbedring af livskvaliteten for patienter med KOL (rygerlunger).

RBay – EU demoprojekt/business case inden for telemedicin (offentlig – privat samarbejde)

Formålet med R-Bay har været at skabe en Europæisk markedsplads for radiologi. Sygehuse kan i mangel af speciallæger købe sig til (tele) radiologiske ydelser på tværs af grænser (uden transport af patienter og fagpersonale).

Skaffe EU-midler til erhvervslivet

Region Syddanmark medfinansierer Det Syddanske Bruxelleskontor sammen med de syddanske kommuner. Kontoret har til opgave at yde international erhvervsservice. Aktiviteter og initiativer skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums og Region Syddanmarks strategi og handlingsplan. I perioden 2007-08 har SDEO medvirket til at skaffe ca. 18 mio. kr. til projekter, hvori deltog syddanske virksomheder.

Det foreslås, at udvalget fortsætter drøftelserne fra møderne d. 3. marts og d. 16. april 2009 om resultater af det internationale samarbejde.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Det særlige udvalg drøftede opfølgningen på Region Syddanmarks internationale samarbejde.

Udvalget konstaterede, at medlemskaberne af de europæiske organisationer fortsat skal foldes ud i forhold til at søge indflydelse og viden. Samtidig vurderede udvalget, at der er behov for en yderligere konkretisering af projekterne og resultaterne af disse. 

Endvidere drøftede udvalget muligheden for at udvikle nye partnerskaber og samarbejde med andre regioner. Udvalget pegede i den forbindelse på, at mulige emner kunne være Bayern i Tyskland eller Baskerlandet i Spanien. 

Endelig anbefalede udvalget, at der udpeges et medlem fra regionsrådet til deltagelse i Assembly of European Regions (AER), der arbejder for at fremme regionalisering i Europa og fremme regionernes interesser i forhold til de europæiske institutioner, især Europa Parlamentet og Kommissionen.

Bilag:

International strategi for Region Syddanmark

 

 

2.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

Ole Jacobsen forespurgte til Region Syddanmarks muligheder i relation til at støtte evt. kandidater blandt regionens byer i forhold til EU’s årlige udpegning af Europas Kulturby.

 

 

 

3.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste udvalgsmøde afholdes den 2. juni kl. 15. Mødet afholdes på VUC i Kolding og holdes i forlængelse af mødet med den Forberedende Voksenundervisning (FVU), som starter kl. 12. 

 

Udvalget

Næste møde afholdes den 2. juni kl. 15 på VUC i Kolding. Mødet holdes i forlængelse af mødet med den Forberedende Voksenundervisning (FVU), som starter kl. 12.

 


Siden er sidst opdateret 15-05-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring