Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Himmark Strand på Als

Strandområdet ved Himmark Strand på Als blev i 50'erne og 60'erne brugt til affaldsdepot for industriaffald fra Danfoss. Arealet blev undersøgt i 1993 af Sønderjyllands Amt, hvor to delarealer blev kortlagt som forurenet. Region Syddanmark har i 2019 udført nye undersøgelser, der viser at der er tale om ny generationsforurening. Regionen har med de afsatte midler på Finansloven 2021 igangsat planlægningen af en afværgeløsning.

Kraftig forurening ved tidl. affaldsdepot for industriaffald

Strandområdet ved Himmark Strand på Als blev tilbage i 1950’erne og 1960’erne brugt til deponering og afbrænding af industriaffald. Det er estimeret at der er deponeret og afbrændt mellem 28.000 og 52.000 m3 affald. Affaldet som kom fra Danfoss indeholdt bl.a. klorerede opløsningsmidler og olieprodukter. På baggrund af en undersøgelse udført i 1993 af Sønderjyllands Amt er to arealer langs kysten kortlagt som forurenede.

Det tidligere Sønderjyllands Amt har vurderet, at der ikke er grundlag for at drage Danfoss til ansvar for forureningen. Danfoss har løbende bidraget med oplysninger, og virksomheden deltog også i besigtigelsen af området i januar 2009. Danfoss fortsætter samarbejdet med Region Syddanmark.

Oversigtsbillede af de to oprindelige kortlagte arealer ved Himmark Strand

Oversigtsbillede af de to oprindelige kortlagte arealer ved Himmark Strand, markeret i rødt. © Region Syddanmark, COWI og KMS.

Undersøgelser i 2009

En gennemgang af sagen førte til, at Region Syddanmark i januar 2009 sammen med Sønderborg Kommune, Danfoss og Embedslægerne Syddanmark besigtigede området. Ved den lejlighed kunne det ses, at der sker en opstigning fra havbunden nær kysten af olieagtig substans til overfladen. På baggrund af embedslægens efterfølgende vurderinger, blev der sat skilte op, som fraråder badning over en 600 meter lang strækning. Region Syddanmark udførte yderligere undersøgelser for at belyse hvordan afdampning fra forureningen påvirker udeluften. Beregninger viste, at der i ét målepunkt på det sydlige areal kan ske en overskridelse af de sundhedsmæssige afdampningskriterier.

Undersøgelsesopstilling brugt til undersøgelse af forureningen på Himmark Strand

Undersøgelsesopstilling brugt til undersøgelse af forureningen på Himmark Strand. © Region Syddanmark

Embedslægens sundhedsmæssige vurdering i 2009

Embedslægen har på baggrund af undersøgelsen i 2009 givet en sundhedsmæssig vurdering. Embedslægen vurderer at forureningen ikke udgør nogen risiko for akutte symptomer, hvorfor forureningen er vurderet ud fra en langtidseffekt. Gæster som besøger Himmark Strand er kun kortvarigt udsat for værdier, som de fleste steder er på niveau med den almindelige luftforurening i byer. Derfor er det embedslægens vurdering, at besøgende skal oplyses om forureningen, og at ophold bør frarådes i et mindre område, hvor de højeste værdier er målt i jorden. Efterfølgende er der opsat skiltning og opsat et mindre hegn i det mest forurenede område.

Undersøgelser i 2018 - 2020

Der er fundet større mængder forurening med olie og klorerede opløsningsmidler. På land vurderes der, at være i omegnen af 300 tons olie og 4 tons klorerede opløsningsmidler. Forureningen har desuden bevæget sig ca. 140 meter ud under havet. Under havet vurderes der at være omegnen af 83 tons olie og 17 tons klorerede opløsningsmidler. I havvandet ud for Himmark Strand er der bl.a. konstateret olie og vinylklorid. Vinylklorid er et kloreret opløsningsmiddel, som kan medføre kræft hos mennesker. 

Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering i 2019

På baggrund af resultaterne fra 2019 vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at det er nødvendigt at udvide arealet med restriktioner på land. Endvidere anbefaler de, at der fremadrettet er forbud mod at bade på strækningen. Området med det udvidede badeforbud kan ses på nedenstående illustration.

Oversigtsbillede af de det udvidede areal for badeforbud ved Himmark Strand, markeret i rødt.

Oversigtsbillede af de det udvidede areal for badeforbud ved Himmark Strand, markeret i rødt.

Hvad gør regionen på Himmark Strand

Med Finansloven 2021 er der afsat midler til at sikre, at forureningen fremadrettet ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Vi forventer derfor, at udføre en afværge i 2021-2023, som skal fjerne nødvendig forurening. 

Kontakt

For yderligere oplysninger, kontakt da Kristian Dragsbæk Raun, Vand og Jord via mail (kdr@rsyd.dk) eller telefon (2920 1934)


Siden er sidst opdateret 09-03-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring