Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Himmark Strand på Als

Strandområdet ved Himmark Strand på Als blev tilbage i 1950’erne og 1960’erne brugt til deponering og afbrænding af industriaffald. Affaldet som kommer fra Danfoss indeholdt bl.a. klorerede opløsningsmidler og olieprodukter. På baggrund af en undersøgelse udført i 1993 af Sønderjyllands Amt er to arealer langs kysten kortlagt som forurenede.

Forurenede områder, Himmark Strand på Als

Undersøgelser i 2009
En gennemgang af sagen førte til, at Region Syddanmark i januar 2009 sammen med Sønderborg Kommune, Danfoss og Embedslægerne Syddanmark besigtigede området. Ved den lejlighed kunne det ses, at der sker en opstigning fra havbunden nær kysten af olieagtig substans til overfladen. På baggrund af embedslægens efterfølgende vurderinger, blev der sat skilte op, som fraråder badning over en 600 meter lang strækning. Region Syddanmark udførte yderligere undersøgelser for at belyse hvordan afdampning fra forureningen påvirker udeluften. Beregninger viste, at der i ét målepunkt på det sydlige areal kan ske en overskridelse af de sundhedsmæssige afdampningskriterier.

Embedslægens sundhedsmæssige vurdering i 2009
Embedslægen har på baggrund af undersøgelsen i 2009 givet en sundhedsmæssig vurdering. Embedslægen vurderer at forureningen ikke udgør nogen risiko for akutte symptomer, hvorfor forureningen er vurderet ud fra en langtidseffekt. Gæster som besøger Himmark Strand er kun kortvarigt udsat for værdier, som de fleste steder er på niveau med den almindelige luftforurening i byer. Derfor er det embedslægens vurdering, at besøgende skal oplyses om forureningen, og at ophold bør frarådes i et mindre område, hvor de højeste værdier er målt i jorden. Efterfølgende er der opsat skiltning og opsat et mindre hegn i det mest forurenede område.

 

Undersøgelser, Himmark Strand på Als


Undersøgelser i 2018
I 2018 er der udført undersøgelser på Himmark Strand igen. Undersøgelserne er gennemført fordi der opstod mistanke om at afbrændingen af affald kan have medført dannelse af dioxin. Undersøgelserne påviste indhold af dioxin i jordprøver og vandprøver. Undersøgelserne viste desuden, at der er risiko for at den værste forurening endnu ikke er fundet.

Undersøgelser i 2019
Der er fundet større mængder forurening med olie og klorerede opløsningsmidler. De første modelberegninger viser et indhold af klorerede opløsningsmidler på ca. 4.000 kg og et indhold af olie på ca. 300.000 kg. Der er desuden konstateret forurening udenfor det kortlagte areal på det nordlige areal, og der er konstateret forurening af havbunden ude i havet flere steder. Blandt andet er der i en enkelt vandprøve, udtaget ca. 50-80 cm under havbunden, 25 meter fra stranden, fundet et indhold på 60.000 mikrogram vinylklorid/liter. Til sammenligning, er indholdet af vinylklorid i denne prøve ved Himmark Strand, på niveau med det man måler i Kærgård Klitplantage, og ca. 10 gange højere end de værdier, der er konstateret ved Grindsted Å.

 

Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering i 2019
På baggrund af resultaterne fra 2019 vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at det er nødvendigt at udvide arealet med restriktioner på land. Endvidere anbefaler de, at der fremadrettet er forbud mod at bade på strækningen.

 

Område med badeforbud kan ses på nedenstående kort:

Badeforbud Himmark Strand september 2019


Fakta om forureningen
I 1950’erne og 1960’erne skete der deponering og afbrænding af mellem 28.000 og 52.000 m3 affald. Heraf vurderes det at omkring 6-700.000 liter flydende industriaffald fra Danfoss er tilført depotet. Det tidligere Sønderjyllands Amt har vurderet, at der ikke er grundlag for at drage Danfoss til ansvar for forureningen. Danfoss har løbende bidraget med oplysninger, og virksomheden deltog også i besigtigelsen af området i januar 2009.

Det tidligere Sønderjyllands Amt blev i starten af 1990’erne opmærksom på forureningen og gennemførte dengang en forureningsundersøgelse. På den baggrund blev to kystnære arealer kortlagt som forurenede.

 

Hvad gør regionen på Himmark Strand
Regionen vil fortsætte undersøgelserne på Himmark Strand, for at få et endnu bedre svar på den præcise udbredelse af forureningen.

 

Du kan se en oversigt over rapporterne om forureningen på Himmark Strand her.

 

Yderligere oplysninger:
Kristian Dragsbæk Raun, Miljø og Råstoffer, kdr@rsyd.dk
Direkte tlf. 29201934

 

 


Siden er sidst opdateret 10-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap