Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådspolitikernes arbejdsforhold - referat 15-04-2009

Mødedato
15-04-2009 Kl. 17:00 - 18:30

Mødested
Mødeværelse 1 i regionshuset

Medlemmer
Bo Libergren, Bent Bechmann, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Kristian Grønbæk Andersen, Karsten Uno Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Willy Sahl

Afbud

 

Dagsorden

  1. Regionsrådspolitikernes praktiske forhold - drøftelse med henblik på anbefaling til regionsrådet
  2. Stedfortræderindkaldelse - fremgangsmåde og fremtid
  3. Rammer for det politiske arbejde i regionsrådet
  4. Kommunikationsaktiviteter i forbindelse med valget
  5. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Regionsrådspolitikernes praktiske forhold - drøftelse med henblik på anbefaling til regionsrådet

Sagsnr:

08/17612

Sagsfremstilling

På møderne i det særlige udvalg har der været en række drøftelser af regionsrådspolitikernes praktiske forhold, og hvilke forhold der anbefales for den kommende valgperiode.

På baggrund af disse drøftelser er udarbejdet vedlagte forslag til samlenotat med anbefalinger fra det særlige udvalg til regionsrådet om de fremtidige praktiske vilkår.

Det foreslås, at regionsrådet desuden får forelagt en opdateret version af regelsættet vedrørende økonomiske vilkår til beslutning, hvor anbefalingerne fra et særlige udvalg er indarbejdet.

 

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg drøfter det vedlagte forslag til anbefalinger fra det særlige udvalg vedr. regionsrådsmedlemmernes praktiske vilkår med henblik på anbefaling over for regionsrådet.

Udvalget

Med udgangspunkt i det udarbejdede udkast besluttede det særlige udvalg følgende:

  • Der indarbejdes et afsnit om skattemæssige forhold.
  • Regionens tidligere vedtagne retningslinjer for studierejser mv. indarbejdes.
  • Der udarbejdes retningslinjer vedr. pressehåndtering i forbindelse med møder/opfølgning på møder i særlige udvalg.

Disse oplæg udsendes til medlemmerne af det særlige udvalg til kommentering.

Bilag:

 

 

 

 

2.      Stedfortræderindkaldelse - fremgangsmåde og fremtid

Sagsnr:

08/17237

Sagsfremstilling

På regionsrådsmødet den 23. marts 2009 blev det aftalt at overdrage det til det særlige udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold at foretage videre drøftelser om stedfortræderindkaldelse.

Den 30. marts 2009 afgav Statsforvaltningen Syddanmark sin udtalelse om Region Syddanmarks administration af stedfortræderreglerne.

Statsforvaltningens udtalelse giver anledning til en enkelt procedureændring i forbindelse med den praktiske fremgangsmåde omkring regionsrådets godkendelse af stedfortræderindkaldelserne.

Ændringerne består i, at de indkaldte stedfortrædere ikke må indtage deres pladser i regionsrådet, før de er blevet godkendt.

Det særlige udvalg kan drøfte, om det ønsker at videregive overvejelser - og i så fald hvilke - vedr. styrelsesvedtægtens regler for stedfortræderindkaldelse til regionsrådet mhp., at regionsrådet evt. kan afgive anbefalinger til kommende regionsråd.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Udvalget

Det særlige udvalg kunne tilslutte sig at det udarbejdede "udkast til fremgangsmåde" anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Rammer for det politiske arbejde i regionsrådet

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Som opfølgning på drøftelserne i det særlige udvalg den 25. marts 2009 fremsendes et notat, som opsummerer drøftelserne.

Det foreslås, at det særlige udvalg fortsætter drøftelserne med udgangspunkt i dette notat med henblik på anbefaling over for regionsrådet.

Indstilling

Til drøftelse med henblik på anbefaling over for regionsrådet.

Udvalget

Det særlige udvalg kunne anbefale oplægget over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

4.      Kommunikationsaktiviteter i forbindelse med valget

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr regionsrådspolitikernes arbejdsforhold har drøftet hvilke kommunikationsaktiviteter, der skal iværksættes i forbindelse med det kommende regionsrådsvalg.

Vedlagte bilag præsenterer forslagene fra det særlige udvalg.

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg anbefaler disse kommunikationsaktiviteter i forbindelse med valget over for regionsrådet.

Udvalget

Det særlige udvalg anbefaler oplægget over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 16-04-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring