Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2009pilGennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale områdepilGennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område - referat 02-04-2009

Gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område - referat 02-04-2009

Mødedato
02-04-2009 Kl. 14:00 - 14:15

Mødested
OUH, Svendborg, Mødelokale 3, Vilhelmskildevej 1.E, 5700 Svendborg

Medlemmer
Stephanie Lose, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling

Afbud
Karsten Uno Petersen, Bjarne Juel Møller, Søren salling.

 

Dagsorden

 1. Region Syddanmarks beredskabsplan
 2. Næste møde
 3. Meddelelser
 4. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Region Syddanmarks beredskabsplan

Sagsnr:

07/234

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede den 24. november 2009 at sende Region Syddanmarks forslag til sundhedsberedskabsplan i høring. Planforslaget har herefter været i høring hos Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, naboregioner, politiet og kommunerne i regionen.

Bemærkningerne til planforslaget har generelt været positive, og de fleste forslag til ændringer fra høringsparterne er jf. vedlagte oversigt over bemærkninger blevet indarbejdet i det forslag, der nu sendes til politisk beslutning. Høringsbemærkninger er vedlagt som bilag.

Sundhedsberedskabsplanlægningen i regionen er koordineret med kommunernes sundhedsberedskabsplanarbejde for at skabe så god sammenhæng som muligt mellem de kommunale planer og regionens planer.

Forslaget, der forelægges til beslutning, er en kombineret beredskabsplan, sundhedsberedskabsplan og plan for præhospital indsats. Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv. udover det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser. 

Planerne for udvidelse og omstilling skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab, hvilket først og fremmest er de eksisterende resurser på sygehusene og i den præhospitale indsats. Derfor er regionens beredskabsplan og sundhedsberedskabsplan integreret.

Regionen er i henhold til sundhedsloven, beredskabsloven og bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab forpligtiget til, mindst en gang i hver valgperiode, at udarbejde en plan for oprettelse og videreførelse af regionens funktioner i tilfælde af større hændelser og katastrofer.

Sundhedsberedskabsplanen skal koordineres med politiets planlægning (herunder alarmcentralen), tilgrænsende regioner, de i regionen beliggende kommuners sundhedsberedskabsplaner og planer for redningsberedskabet, samt den i regionen nedsatte epidemikommissions arbejde.

Et forslag til den overordnede plan og en mere detaljeret vejledning er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles:

 • At forslag til Beredskabsplan for Region Syddanmark - sundhedsberedskabsplan og plan for præhospital indsats - anbefales overfor regionsrådet. 

 

Udvalget

Det særlige udvalg bemærkede, at der var behov for en tilretning af beredskabsplanen på baggrund af en tidligere beslutning vedr. den præhospitale indsats i Kolding-området.

Med denne bemærkning anbefalede det særlige udvalg forslaget til beredskabsplan over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

2.      Næste møde

Sagsnr:

09/7

Sagsfremstilling

Mødeplanen for det særlige udvalg vedr. gennemførelsen af nye kontrakter på præhospitalsområdet er pt. således:

 • 6. maj: Sydvestjysk Sygehus
 • 3. juni: Regionshuset
 • 13. august: De Vestdanske Friklinikker
 • 2. september: Regionshuset
 • 1. oktober: Sygehus Lillebælt
 • 4. november: Regionshuset
 • 2. december: Sygehus Sønderjylland 

Indstilling

Det indstilles:

 • At næste møde i overensstemmelse med mødeplanen afholdes d. 6. maj 2009 på Sydvestjysk Sygehus.
Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.


 

 

3.      Meddelelser

Sagsnr:

09/7

Udvalget
Ingen bemærkninger.

 

 

4.      Eventuelt

Sagsnr:

09/7

Udvalget
Ingen bemærkninger.


Siden er sidst opdateret 03-04-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring