Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådspolitikernes arbejdsforhold - referat 25-03-2009

Mødedato
25-03-2009 ca. kl. 14:00.

Mødested
Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

Medlemmer
Bo Libergren, Bent Bechmann, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Kristian Grønbæk Andersen, Karsten Uno Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Willy Sahl.

Afbud
Bjarne Juel Møller, Kristian Grønbæk Andersen og Sarah Nørris Christensen.

Karsten Uno Petersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1 og 2.

 

 

Dagsorden

 1. Fortsat drøftelse af det kommende regionsrådsvalg
 2. Udvalgsbetjening, betjening af medlemmerne mv.
 3. Information, videnindsamling og beslutningsgrundlag for regionsrådsmedlemmerne
 4. Dagsordner - form og indhold
 5. Næste møde
 6. Eventuelt

 

 

 

1.      Fortsat drøftelse af det kommende regionsrådsvalg

Sagsnr:

08/17612

Sagsfremstilling

På mødet i det særlige udvalg den 25. februar 2009 drøftede det særlige udvalg hvilke kommunikationsaktiviteter, der skal iværksættes i forbindelse med det kommende regionsrådsvalg.

Med afsæt i disse drøftelser skal det særlige udvalg beslutte, hvilke kommunikationsaktiviteter det skal anbefales over for regionsrådet, at der iværksættes i forbindelse med det forestående valg.

På mødet vil der blive givet et oplæg til drøftelse.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Efter oplæg fra afdelingschef Carsten Vikkelsøe drøftede det særlige udvalg kommunikationsaktiviteter i forbindelse med det forestående valg, hvorefter udvalget besluttede at anbefale regionsrådet det gennemgåede oplæg

 

 

 

2.      Udvalgsbetjening, betjening af medlemmerne mv.

Sagsnr:

08/17612

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg skal drøfte de nuværende forhold for udvalg, medlemmer, partigrupper mv.

Udvalget skal drøfte, om de nuværende forhold er tilstrækkelige og tilfredsstillende, og om der evt. skal ændres på noget inden for de rammer, der lovgivningsmæssigt er sat for udvalgenes virke.

Det særlige udvalg kan herudover drøfte om der er forhold, der bør rejses centralt.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Efter drøftelse anbefalede det særlige udvalg, at der iværksættes en evaluering af de etablerede fora for bestyrelsesmedlemmer på LAG og uddannelsesområdet, og udvalget besluttede, at der til næste møde udarbejdes oplæg om formelle rammer for udvalg samt en liste over nævn, råd, bestyrelser mv., som regionsrådet har udpeget repræsentanter til.

 

 

 

3.      Information, videnindsamling og beslutningsgrundlag for regionsrådsmedlemmerne

Sagsnr:

08/17612

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlemmerne skal have et tilstrækkeligt videngrundlag at træffe beslutninger på.

Derfor er der i dag en række muligheder for at  medlemmerne kan skaffe sig en baggrundsviden om regionens opgaveområde.

Videnindsamling og information er bl.a. muligt på følgende måder:

 • Kurser og seminarer i indland og udland
 • Studierejser
 • Tema- og orienteringsmøder for regionsrådet
 • Besøgsture for regionsrådet i starten af valgperioden 
 • Besøg på forskellige lokaliteter/hos samarbejdsparter for de særlige udvalg, evt. i forbindelse med møder
 • Spørgeordning for regionsrådsmedlemmerne
 • Budgetseminar
 • Mv.

På udvalgets første møde blev det nævnt, at det kunne være relevant at have en decideret introduktion til budgettet for nye regionsrådsmedlemmer, ligesom der fremkom et forslag om at det skulle være muligt for de enkelte grupper at kalde fagdirektørerne i "samråd".

Der lægges op til en drøftelse i det særlige udvalg om de aktuelle muligheder for videnindsamlig mv.

Efter valget til regionsrådet til november 2009 vil der være behov for at tilrettelægge et introduktionsforløb for nye regionsrådsmedlemmer. Det foreslås, at det særlige udvalg drøfter hvordan dette forløb tilrettelægges hensigtsmæssigt.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Det særlige udvalg drøftede de aktuelle muligheder for videnindsamling mv. samt introduktionsforløb for nye regionsrådsmedlemmer, og udvalget anbefaler, at der tilrettelægges en opfølgende proces på studierejser med henblik på at få anvendt erfaringerne fra disse konkret.

 

 

4.      Dagsordner - form og indhold

Sagsnr:

08/17612

Sagsfremstilling

Dagsordner og bilag til møder i regionsråd, forretningsudvalg og særlige udvalg udsendes i dag i papirversion til deltagerne i mødet.

Herudover lægges dagsordenerne og bilag på regionens hjemmeside, hvortil der herudover udsendes link til medlemmerne af det aktuelle udvalg og øvrige relevante personer.

Der er løbende arbejdet med forbedring af dagsordenpunkterne. Bl.a. er der indført resumé til sagerne, ligesom der arbejdes med at sproget ikke er for teknisk og at dagsordenteksterne ikke er for lange.

 

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Det særlige udvalg drøftede dagsordener i elektronisk version og tekniske problemer hermed, og udvalget konstaterede herudover, at dagsordenerne har fundet sin form.

 

 

 

5.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold er planlagt til onsdag den 15. april 2009 fra kl. 17.00.

 

 

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 26-03-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring