Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådspolitikernes arbejdsforhold - referat 25-02-2009

Mødedato
25-02-2009 kl. 16:30 - 18:45

Mødested
Mødeværelse 2 i regionshuset

Medlemmer
Bo Libergren, Bent Bechmann, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Kristian Grønbæk Andersen, Karsten Uno Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Willy Sahl

Afbud
Bjarne Juel Møller, Lykke Debois og Karsten Uno Petersen.

 

Dagsorden

  1. Kommunikationsaktiviteter i forbindelse med regionsrådsvalget
  2. Rammer for særlige udvalg, udvalgsformænd og partigrupper
  3. Opsamling på drøftelser omkring praktiske forhold
  4. Næste møde
  5. Eventuelt

 

 

 

1.      Kommunikationsaktiviteter i forbindelse med regionsrådsvalget

Sagsnr:

08/17612

Sagsfremstilling

I forbindelse med det kommende regionsrådsvalg den 17. november 2009 skal der tages stilling til hvilket behov der er for information af kommende kandidater og borgere.

Det skal overvejes hvad kandidaterne har behov for, og der skal være kommunikationsaktiviteter i forhold til at få borgerne til at stemme til valget.

På mødet vil regionens kommunikationsafdeling orientere om tanker og planer for kommunikationsaktiviteter i forbindelse med valget. 

 

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget:

Det særlige udvalg kunne tilslutte sig et forslag om, at der arrangeres infoaftener i marts og april for potentielle kandidater, og ønskede herudover en infoaften i maj.

Der arrangeres herudover en informationsaften ultimo september/primo oktober, primært for kandidater.

Det særlige udvalg drøftede herudover andre aktiviteter i forbindelse med regionsrådsvalget

 

 

 

2.      Rammer for særlige udvalg, udvalgsformænd og partigrupper

Sagsnr:

08/17612

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg har ønsket en drøftelse af, hvordan der skabes optimale rammer for arbejdet i de særlige udvalg, for udvalgsformændene, for partigrupperne og for medlemmerne.

På mødet vil der blive givet en gennemgang af eksisterende rammer med henblik på drøftelse heraf.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget:

På baggrund af drøftelsen samles op på næste møde.

 

 

 

3.      Opsamling på drøftelser omkring praktiske forhold

Sagsnr:

08/17612

Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelserne på det særlige udvalgs møde den 28. januar 2009 vil der være en opsamlende drøftelse af praktiske forhold for regionsrådsmedlemmerne med udgangspunkt i et oplæg fra administrationen.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget:

På baggrund af drøftelserne udarbejdes oplæg til anbefaling af regionsrådet vedr. praktiske forhold.

 

 

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold afholdes onsdag den 25. marts fra kl. 17.00 i regionshuset.

Udvalget:

Dato for næste møde er under overvejelse.

 

 

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget:

Håndtering af demonstrationer i forbindelse med regionsrådsmøder sættes på dagsordenen for næste møde.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 26-02-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring