Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2009pilGennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale områdepilGennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område - referat 27-02-2009

Gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område - referat 27-02-2009

Mødedato
27-02-2009 Kl. 14:00 - 14:55

Mødested
HjerteCenter Varde. Frisvadvej 35

Medlemmer
Stephanie Lose, Poul-Erik Svendsen, Anita Kjøng-Rasmussen, Bent Bechmann, Bent Poulsen, Bjarne Juel Møller, Carl Erik Jensen, Ib Madsen, Ingeborg Moritz Hansen, Jens Andresen, Karen Baungaard, Karsten Uno Petersen, Lisbeth Poulsen, Per A. Moos Laursen, Søren Salling.

Afbud
Karsten Uno Petersen, Søren Salling, Per A. Moos Laursen.

 

 

 

Dagsorden

 1. Præhospital dækning i Kolding-området
 2. Næste møde
 3. Meddelelser
 4. Eventuelt

 

 

Sagsnr:07/234

1.      Præhospital dækning i Kolding-området

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område drøftede på mødet den 3. februar 2009 problemstillingen vedr. det forhold, at ambulancelægen i Lunderskov stopper ved udgangen af marts måned 2009.

Udvalget besluttede at fortsætte drøftelsen på mødet den 27. februar 2009.

Sundhedsstaben har undersøgt rekrutteringsgrundlaget for en sygehuslægebil i Kolding og den generelle bemandingssituation på anæstesilægeområdet i regionen.

Sundhedsstaben vurderer på baggrund af tilbagemelding fra Sygehus Lillebælt, at det ikke vil blive et problem at kunne bemande en lægebil i Kolding i dagtimerne med anæstesilæger. Det er rekrutteringsmæssigt en fordel for en anæstesiafdeling at have en lægebil tilknyttet afdelingen.

Sundhedsstaben vil på mødet fremlægge information om den generelle rekrutteringssituation på anæstesilægeområdet i regionen.

Regionen har videreført ordningen fra Vejle Amt med ambulancelæger, der kører ud fra egen bopæl/praksis. Der er pt. fire ambulancelæger i den del af Vejle Amt, der indgik i Region Syddanmark. En i Gadbjerg, en i Vejle, en i Fredericia og en i Lunderskov ved Kolding. Der er yderligere en ambulancelægevikar, som bor i Fredericia, og som kører i begrænset omfang.

Ambulancelægen i Lunderskov har meddelt, at hun stopper ved udgangen af marts 2009, så det er relevant at overveje, om der skal etableres en erstatningsløsning i Kolding-området. Der arbejdes på en forlængelse af den nuværende løsning, indtil der kan etableres en ny ordning i Kolding-området.

Der er ikke i den præhospitale udbygningsplan, der blev vedtaget af regionsrådet den 29. september 2008 sammen med gennemførelsesplanen for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark, planlagt en præhospital udbygning i Kolding-området. 

Dette område var jo allerede dækket af ambulancelægeordningen fra det tidligere Vejle Amt. Dog står der i den vedtagne gennemførelsesplan, at der bør overvejes "etablering af sygehuslægebil med udgangspunkt fra Kolding Sygehus, så der er lægebil ved alle akutsygehuse".

Sundhedsstaben har beskrevet en række løsningsmodeller i forhold til den præhospitale dækning i Kolding-området ud over ambulancer:

   1. Døgndækkende sygehuslægebil
   2. Døgndækkende akutbil med paramediciner
   3. Sygehuslægebil i dagtiden og akutbil med paramediciner om natten
   4. Sygehuslægebil i dagtiden
   5. Akutbil i dagtiden med paramediciner.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Ud fra en samlet vurdering af alternativerne anbefaler det særlige udvalg en døgndækkende sygehuslægebil i Kolding.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr:09/7

2.      Næste møde

Sagsfremstilling

Mødeplanen for det særlige udvalg vedr. gennemførelsen af nye kontrakter på præhospitalsområdet er pt. således:

2. april: OUH/Svendborg

6. maj: Sydvestjysk Sygehus

3. juni: Regionshuset

13. august: De Vestdanske Friklinikker

2. september: Regionshuset

1. oktober: Sygehus Lillebælt

4. november: Regionshuset

2. december: Sygehus Sønderjylland 

Indstilling

Det indstilles, at næste møde i overensstemmelse med mødeplanen afholdes d. 2. april 2009 på OUH/Svendborg.

 

Udvalget
Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

 

Sagsnr:09/7

3.      Meddelelser

Udvalget
Ingen bemærkninger

 

 

 

Sagsnr:09/7

4.      Eventuelt

Udvalget

Ingen bemærkninger

Siden er sidst opdateret 02-03-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring