Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksis og samarbejde med kommuner - referat 05-02-2009

Mødedato
05-02-2009 Kl. 16:00

Mødested
MedCom. Rugårdsvej 15, 2 . DK-5000 Odense C - Mødelokale 1

Medlemmer
Bo Libergren, Bent Bechmann, Bent Krogh Petersen, Ingeborg Moritz Hansen, Kristian Grønbæk Andersen, Lykke Debois, Ole Jacobsen, Thyge Nielsen

Afbud
Sarah Nørris Christensen

 

 

 

Dagsorden

  1. Implementering af regional samarbejdsaftale
  2. Opfølgning på økonomiaftalen 2009 - genoptræningsområdet
  3. Mødesteder for det særlige udvalg
  4. Næste møde
  5. Eventuelt

 

 

 

1.      Implementering af regional samarbejdsaftale

Resumé

Med sundhedsaftalernes vedtagelse blev der grundlag for at indføre en ny harmoniseret samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb i regionen.

Vedlagte notat redegør nærmere for organiseringen af og arbejdet med implementeringen.

Sagsfremstilling

Med sundhedsaftalernes vedtagelse blev der grundlag for at indføre en ny harmoniseret samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb i regionen. Samarbejdsaftalens kerne indgik som bilag til grundaftalerne om udskrivningsforløb og indlæggelsesforløb.

Den regionale samarbejdsaftale, som konsekvent er baseret på it-kommunikation, vil blive implementeret i løbet af første halvår 2009 i samarbejde kommuner og sygehuse, koordineret i de lokale samordningsfora. Fra regionens side er udarbejdet fælles informations- og undervisningsmateriale.

Arbejdet med retningslinjer for fælles udskrivningsplanlægning, som det særlige udvalg er blevet orienteret om i tidligere møder, har været i høring ved kommunerne i januar måned 2009 efter at Sundhedskoordinationsudvalget anbefalede kommunerne at tiltræde grundlaget. Retningslinjerne implementeres som del af samarbejdsaftalen.

Vedlagte notat redegør nærmere for organiseringen af og arbejdet med implementeringen.

En kort version af samarbejdsaftalen er ligeledes vedlagt.

På mødet gives en mundtlig præsentation af den regionale samarbejdsaftale.

Indstilling

Til orientering

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

2.      Opfølgning på økonomiaftalen 2009 - genoptræningsområdet

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har valgt at følge genoptræningsområdet tæt med løbende opdateringer. Dette sker som en opfølgning på økonomiaftalen for 2009, hvor der fra central side er lagt stor vægt på en fortsat monitorering af genoptræningsområdet, herunder med fokus på andelen af den specialiserede ambulante genoptræning.

Formålet med opfølgningen er at sikre en målsætning om harmonisering og koordinering af genoptræningsindsatsen i samarbejdet mellem kommuner og sygehuse.

Opgørelsen over udarbejdede genoptræningsplaner for 2008 viser en omfattende harmoniseringsproces, hvor samarbejdet omkring Sygehus Lillebælt har været intensiveret henover efteråret 2008. Ved udgangen af året ligger samtlige sygehuse således med en andel af specialiseret genoptræning på omkring 20 pct. 

Det anbefales at området følges kvartalsvis i 2009.

Opfølgningen vil blive forelagt det administrative kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget i februar og marts 2009

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

 

 

 

3.      Mødesteder for det særlige udvalg

Sagsfremstilling

På mødet i det særlige udvalg den 12. januar 2009 blev det på baggrund af den vedtagne mødekalender aftalt, at administrationen fremkommer med forslag til mødesteder for udvalgets møder.

Som bilag er vedlagt forslag til mødesteder. 

Indstilling

Det indstilles,

  • at forslag til mødesteder godkendes.
Udvalget:

Udvalget godkendte forslag til mødesteder.

Bilag:

 

 

 

4.      Næste møde

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg er den 5. marts 2009.

Udvalget:

Næste møde afholdes den 5. marts 2009

 

 

 

5.      Eventuelt


Siden er sidst opdateret 27-02-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring