Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådspolitikernes arbejdsforhold - referat 28-01-2009

Mødedato
28-01-2009 kl. 15:30

Mødested
Mødeværelse 1

Medlemmer
Bo Libergren, Bent Bechmann, Bente Bendix Jensen, Bjarne Juel Møller, Kristian Grønbæk Andersen, Karsten Uno Petersen, Lykke Debois, Sarah Nørris Christensen, Willy Sahl

Afbud
Bente Bendix Jensen, Karsten Uno Petersen, Lykke Debois

Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1.

 

Dagsorden

 1. Temaer for arbejdet i det særlige udvalg samt arbejdsplan
 2. Politikerfaciliteter i regionshuset - forslag til indretning
 3. Drøftelse af regionsrådsmedlemmernes praktiske forhold
 4. Næste møde
 5. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Temaer for arbejdet i det særlige udvalg samt arbejdsplan

Sagsnr:

08/17612

Sagsfremstilling

På mødet i det særlige udvalg den 17. december 2008 blev det besluttet, at der på baggrund af drøftelserne på mødet skulle ske en sammenskrivning af de rejste temaer for udvalgets arbejde, således at medlemmerne af udvalget kunne have mulighed for at drøfte de rejste temaer med partigrupperne.

Med udgangspunkt i opsamlingen af temaerne fra udvalgets møde i december lægges således op til en fortsat drøftelse af hvilke temaer, der skal danne ramme for udvalgets arbejde.

Når det særlige udvalget har besluttet, hvilke temaer, der skal være udgangspunkt for arbejdet i udvalget, skal udvalget drøfte forslag til arbejdsplan.

Som bilag er vedlagt opsamling af temaer fra mødet den 17. december samt forslag til arbejdsplan. Begge dele er udsendt til udvalgets medlemmer tidligere med henblik på drøftelse i de politiske grupper.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg træffer beslutning om hvilke temaer, der skal danne grundlag for udvalgets arbejde og
 • At det særlige udvalg godkender forslag til arbejdsplan

Udvalget:

Det særlige udvalg kunne godkende det udarbejdede oplæg til temaer - suppleret med forhold i forbindelse med partigruppernes inviterede gæster.

Forslag til arbejdsplan blev godkendt.

Bilag:

 

 

 

 

2.      Politikerfaciliteter i regionshuset - forslag til indretning

Sagsnr:

08/17612

Sagsfremstilling

På mødet i det særlige udvalg den 17. december 2008 havde det særlige udvalg en første drøftelse af indretning af politikerfaciliteterne i forbindelse med den kommende tilbygning til regionshuset.

Arkitekt Jørgen Seerup deltog i mødet, og gennemgik tanker og muligheder for indretning af politikerfaciliteterne.

På baggrund af drøftelserne i udvalget har arkitekten arbejdet videre med et konkret forslag til indretning, som fremlægges på mødet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg drøfter det konkrete forslag til indretning af politikerfaciliteter med henblik på anbefaling over for regionsrådet på regionsrådets møde den 23. februar 2009.

Udvalget:

Arkitekt Jørgen Seerup gennemgik konkret forslag til indretning.

På baggrund af drøftelserne i det særlige udvalg anbefaler udvalget, at der arbejdes videre med forslag B.

Der skal sikres aflåste skabe til de enkelte partigrupper.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Drøftelse af regionsrådsmedlemmernes praktiske forhold

Sagsnr:

08/17612

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg skal drøfte de praktiske forhold for regionsrådsmedlemmerne, herunder om der er forslag til ændringer, evt. fra den kommende valgperiode.

Udgangspunktet for de praktiske forhold for politikerne er forskellige lovgivningsmæssige forhold, men herudover træffer regionsrådet selv beslutninger herom, fx niveau for telefongodtgørelser mv.

Drøftelsen vil kunne tage udgangspunkt i følgende emner:

 • IT
 • Telefoni
 • Aviser/tidsskrifter
 • Transportformer/kørsel
 • Mødetidspunkter
 • Fraværsgodtgørelse
 • Post/e-post
 • Intranet
 • Praktisk assistance fra administrationen

 

På mødet vil der blive givet en gennemgang af de eksisterende forhold.

På mødet i det særlige udvalg den 17. december blev der rejst nogle konkrete spørgsmål til afklaring. Der er redegjort for disse i bilagsmaterialet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det særlige udvalg drøfter de praktiske forhold for regionsrådsmedlemmerne med henblik på anbefaling til regionsrådet om eventuelle ændringer. 

Udvalget:

Sekretariatschef Lene Borregaard gennemgik de nuværende retningslinjer for de praktiske forhold for regionsrådsmedlemmerne.

På baggrund af drøftelserne i det særlige udvalg omkring de forskelllige forhold, samt de rejste spørgsmål i den forbindelse, udarbejder sekretariatet et revideret oplæg.

Det særlige udvalg drøftede transportformer for regionsrådets politikere, og om hvorvidt der skal udarbejdes retningslinjer for brug af offentlig transport contra benyttelse af egen bil, men fandt ikke at dette var nødvendigt.

Bent Bechmann var derimod af den opfattelse, at der bør indgå energi- og miljøpolitiske overvejelser i regionens retningslinjer for kørsel/befordring.

Bilag:

 

 

 

4.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg vedr. regionsrådspolitikernes arbejdsforhold er planlagt til onsdag den 25. februar 2009 fra kl. 17.00.

Indstilling

Til orientering.

 

 

 

5.      Eventuelt

Sagsnr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 29-01-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring