Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Miljø - referat 30-09-2008

 

Mødedato
30-09-2008 kl. 9:30

Mødested
Knullen 8, Højby, Odense S.

Medlemmer
Poul Weber, William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

Afbud
Poul Weber og Jørgen Bundsgaard.

 

 

Dagsorden

  1. Orientering om oprensningen på Knullen i Odense
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

1.      Orientering om oprensningen på Knullen i Odense

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Der har i perioden 1978 til 2007 været renseri på Knullen 8 i Odense. Til rensning af tøjet brugte virksomheden blandt andet klorerede opløsningsmidler (PCE også kaldet tetraklorethylen). Fra virksomhedens kloaksystem er der tilbage i 1980’erne udledt spildevand med opløsningsmidler ud i jorden under virksomheden.

For at sikre grundvandet og vandværker i området har Region Syddanmark sat en større oprensning i gang på Knullen 8 i Odense.

Oprensningen sker ved en kombination af to metoder. Kombinationen er ny og vil for første gang blive prøvet i Danmark.

Oprensningsmetoden går ud på, at jorden varmes op, sådan at forureningen drives ud, samles op og renses. Området ved Højby er kompliceret at arbejde med, fordi forureningen er spredt ned gennem to forskellige jordlag, nemlig ler og sand. Region Syddanmark har derfor boret rør ned i det nederste lag, sandlaget. Fra boringerne presses damp ud i sandlaget.

Dampen spreder sig ud i sandet, hvilket bringer forureningen på dampform, hvorefter forureningen kan suges op.

Det særlige udvalg vedr. miljø vil få en rundvisning og vil samtidig få lejlighed til at følge oprensningsprocessen på nærmeste hold.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

For yderligere information om oprensningen henvises der til: http://www.regionsyddanmark.dk/wm221831

2.      Næste møde

Sagsnr:

 
 

Næste møde i Særligt udvalg vedr. miljø afholdes den 4. november 2008.

Udvalget

Næste møde afholdes den 4. november 2008. Mødet afholdes i Svendborg.

3.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Siden er sidst opdateret 02-10-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring