Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Miljø - referat 06-08-2008

Mødedato
06-08-2008 kl. 10:00.

Mødested
Mødeværelse 4, regionshuset, Vejle

Medlemmer
William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

Afbud
Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

 

Dagsorden

  1. Forslag til råstofplan for Region Syddanmark
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

 

 

1.      Forslag til råstofplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

 

Resumé

Forretningsudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2008 at udsætte sagen med henblik på fornyet behandling i miljøudvalget. Ændringsforslaget til Råstofplan for Region Syddanmark fremlægges til drøftelse med henblik på videresendelse til endelig godkendelse i regionsrådet.

Herefter skal ændringsforslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger i henhold til Råstofloven. Efter høringen udarbejdes endeligt forslag til råstofplan, der forelægges til vedtagelse i regionsrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til råstofloven skal regionsrådet udarbejde et forslag til råstofplan. Forslaget skal herefter udsendes i offentlig høring. Råstofplanen kan først vedtages endeligt, efter at Miljøministeren har meddelt, at den ikke er i strid med statslige interesser, eller der er opnået enighed mellem parterne om eventuelle ændringer.

Regionsrådet udsendte "Forslag til råstofplan 2008-2020" i offentlig høring i perioden 4. februar til 31. marts 2008. Regionen modtog 86 indsigelser og bemærkninger fra statslige myndigheder, kommuner, institutioner, brancheforeninger, entreprenører og borgere. Vedlagte ændringsforslag er udarbejdet på baggrund af de fremsendte bemærkninger og indsigelser.

Oversigt over dokumenter sorteret efter kommuner og kategorier findes som kortbilag 1 i forslag til råstofplan 2008-2020.

Indstilling

Det indstilles:

  • At det særlige udvalg vedr. miljø anbefaler over for regionsrådet, at ændringsforslag til råstofplan for Region Syddanmark 2008 - 2020 udsendes i offentlig høring.

Udvalget

Det særlige udvalg vedr. miljø anbefaler regionsrådet, at ændringsforslag til råstofplan for Region Syddanmark 2008-2020 udsendes i offentlig høring.

Om graveområder i Middelfart og Assens Kommuner anbefaler udvalget, at områderne ved Ørslev, Lunge, Ørsbjerg Skov og Hjerup udlægges som interesseområder (se kortbilag: forslag 3).

Udvalgsmedlemmerne Jørgen Bundsgaard og Ole Jacobsen er ikke enige i udvalgets anbefaling og anbefaler, at der ikke udlægges interesseområder ved Ørslev, Lunge, Ørsbjerg Skov og Hjerup (se kortbilag: forslag 1).

Udvalget drøftede efterfølgende spørgsmålet om VVM og kommunernes ansvar og muligheder. Det blev aftalt, at administrationen undersøger dette nærmere og giver en orientering på et kommende udvalgsmøde.

Bilag:

2.      Næste møde

Sagsnr: 08/417

 
 

Næste møde i særligt udvalg vedr. miljø afholdes den 19. august 2008.

3.      Eventuelt

Sagsnr: 07/417

 

Udvalget

Regionsrådsmedlem Jørgen Bundsgaard orienterede om en artikel fra Politiken den 02-08-2008 vedr. Kærgaard Klitplantage.

Det blev aftalt, at administrationen på et kommende møde giver en orientering om den videre proces i forhold til Kærgaard Klitplantage.

Endvidere blev det aftalt, at orienteringen - med særligt fokus på grube 4 - behandles på næste møde i det særlige udvalg vedr. miljø den 19-08-2008.


Siden er sidst opdateret 08-08-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring