Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sveller og telefonmaster som byggematerialer

Byggematerialerne til legepladsen kan bestå af gamle jernbanesveller og telefonmaster. Jernbanesveller er imprægneret med kreosot. Telefonmaster fra før 1997 kan være imprægneret med kreosot eller arsen. Begge stoffer er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Det er ikke tilladt at bruge træ imprægneret med kreosot eller arsen ved nybyggeri eller renovering af legepladser.

Farlig imprægnering af gammelt træ

Jernbanesveller og telefonmaster har i mange år været populære byggematerialer på legepladser. De er bl.a. blevet brugt til sandkasser, bålpladser, højbede, gyngestativer og trapper. Jernbanesvellerne er imprægneret med kreosot, mens gamle telefonmaster fra før 1997 enten kan være imprægneret med kreosot eller arsen. Begge stoffer anses for at være sundhedsskadelige.

Kreosot

Kreosot giver træet en sort/brunlig farve. Der er navnlig risiko for at komme i kontakt med træets kreosot på varme sommerdage, hvor kreosotolien bliver flydende og trækker ud af træet. Kreosot frigives også hvis der saves i træet. Kreosot udvaskes fra træet til jord og sand, sådan at jorden tæt ved træet med tiden bliver lettere forurenet. Ved hudkontakt kan kreosot give allergi eller hudirritation. Desuden er kreosot mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Arsen

Arsen giver træet en grønlig/grågrønlig farve. Arsen er ligesom kreosot mistænkt for at være kræftfremkaldende. Det kan være svært at skelne om træ er imprægneret med arsen eller andre imprægneringsmidler, som er tilladte i dag. Er træet grønt og taget i brug før 1997 er der stor sandsynlighed for, at det er behandlet med arsen. Hvis der er tvivl, er det muligt at få lavet en analyse af træet.

Ulovligt at bruge ved nybyggeri og renovation

Miljø- og energiministeriet har via 2 bekendtgørelser udsendt i henholdsvis 1996 og 1997 forbudt brugen af kreosot- og arsenimprægneret træ ved nybygning eller renovering af legepladser. Legeredskaber imprægneret med kreosot eller arsen, som er opstillet før denne dato er dog stadig lovlige. Miljøstyrelsen anbefaler, at kreosot og arsenimprægneret træ udskiftes ved næste renovering af legepladsen.

Kommunen og institutionen har ansvaret

Det er kommunen og en eventuel selvejende institutions bestyrelse der har ansvaret for at fjerne træ som er sundhedsskadeligt.

Regioen anbefaler kommunen og en eventuel selvejende institutions bestyrelse at fjerne lidt jord omkring de kreosot imprægnerede jernbanesveller og master i en afstand af 25 cm omkring og under træet.


Siden er sidst opdateret 30-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring