Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Råd og vejledning ved forurening

Der findes en række generelle råd og vejledning som man som børneinstitution og forældre kan følge for at mindske risikoen for kontakt med forurenet jord. Rådene er udarbejdet i samarbejde med embedslægeinstitutionen.

Konstateret forurening

Konstaterer regionen en jordforurening på en børneinstitution anbefaler vi, at man følger nogle enkle forholdsregler, så kontakten med den forurenede jord mindskes. Der kan desuden blive behov for mindre fysiske ændringer på legepladsen indtil der eventuelt sker en oprensning af forureningen.

Rådene er udarbejdet i samarbejde med embedslægeinstitutionen og skal opfattes som vejledende og er ment som en hjælp til institutionen.

Generelle råd og vejledning

Først og fremmest skal man undgå, at børn kommer i kontakt med forurenet jord.

Efter kontakt med jorden skal der vaskes hænder.

Den forurenede jord bør altid være afskærmet eller tildækket. For at undgå hudkontakt kan bede indrettes, så hyppig jordbehandling undgås. Dette kan f.eks. gøres med barkflis, fliser, grus bunddækkende planter eller græs. Under den valgte afdækning kan der evt. udlægges geotekstil så man ikke kan komme i kontakt med jorden, hvis afdækningen alligevel fjernes.

Græsplænen skal holdes tæt. For at bevare en tæt plæne er det vigtigt at plænen tilføres gødning, mos holdes nede/fjernes, vandes og klippes hyppigt. Hvis der er bare pletter i plænen bør de eftersås evt. med græssorter som er mere slidstærke. Alternativt kan der repareres med rullegræs. Hvis større huller repareres, skal arealet afspærres indtil der er god vækst.

Børn og voksne bør vaske deres hænder, hver gang de har været ude på legepladsen.

Børn og voksne bør banke sko og støvler af for jord og sand, hver gang de har været ude på legepladsen.

Undgå at dyrke grønsager og andre spiselige afgrøder i bede med kraftigt forurenet jord. Et alternativ til bede kan være plantesække, højbede og krukker med ren jord.

I lettere forurenet jord kan grøntsager godt dyrkes, men de skal renses omhyggeligt inden brug. Rodfrugter skal skrælles. Undgå helt at dyrke jordbær. Et alternativ til bede kan være plantesække, højbede og krukker med ren jord

Børn og voksne bør undgå at grave i den forurenede jord. Et alternativ kan være sandkasser med fast bund eller et graveområde med dokumenteret ren jord, som er afskærmet fra den forurenede jord med f.eks. fliser eller kraftigt plast.

Legetøj, som anvendes ude, bør så vidt muligt holdes rent.

Sandkasser på forurenede områder bør have fast bund.

Der må ikke foretages ændringer i de nuværende faste belægninger, f.eks. fliser eller asfalt, uden at dette sker i samråd med kommunen.

Jordindtagelse kan undgås ved at forhindre, at børn kommer i kontakt med bar jord, ved at sørge for og opretholde en god personlig hygiejne og rengøringsstandard. Det er bedre at støvsuge end at feje, da en støvsuger fjerner jorden mens en kost hvirvler mere op i luften.

Det er vigtigt, at mængden af forurenet jord, som transporteres ind i bygningen reduceres mest muligt. Brug derfor indesko til børn og pædagoger, så der ikke bliver slæbt jord ind i opholdsrummene. Der kan stilles overtrækssko frem til forældre og gæster.


Siden er sidst opdateret 30-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring