Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Infrastruktur - referat 03-06-2008

Mødedato
03-06-2008 Kl. 12:00

Mødested
Myrthuegård, Myrthuevej 39, 6710 Esbjerg

Medlemmer
William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

 

 

Dagsorden

  1. Principper og servicemål for bustrafik af regional betydning
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

 

 

1.      Principper og servicemål for bustrafik af regional betydning

Sagsnr:

07/7985

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 26. maj 2008 drøftet forslag til principper og servicemål for bustrafik af regional betydning. Der er planlagt 2 dialogmøder med kommunerne, og efter regionsrådets endelige vedtagelse af forslagene er der forudsat en høring hos kommuner og trafikselskaber.

Regionsrådets forslag vil indgå som indspil til trafikselskabernes konkrete trafikplanlægning.

Det foreslås, at udvalget drøfter det videre forløb for arbejdet med principper og servicemål for bustrafik af regional betydning.

Udgangspunktet for drøftelsen er synspunkterne fra debatten i regionsrådet - giver de anledning til ændringer i den foreslåede model?

Indstilling

Det indstilles:

  • At udvalget drøfter og overvejer ændringsforslag på baggrund af debatten i regionsrådet den 26. maj 2008 samt forslag til høringsproces.

Udvalget

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen gennemgik forslag til proces og tidsplan for det videre arbejde med principper og servicemål for bustrafik af regional betydning.

Endvidere henviste Mikkel Hemmingsen til, at der afholdes to dialogmøder med kommunerne den 4. og 11. juni 2008.

Udvalget drøftede forslaget til principper og servicemål for bustrafik af regional betydning og anbefaler, at forslaget godkendes på regionsrådsmødet den 23. juni 2008 og efterfølgende sendes i høring i kommunerne og trafikselskaberne.

2.      Næste møde

Sagsnr:

08/418

Sagsfremstilling

Næste møde i Særligt udvalg vedr. infrastruktur afholdes den 19. august 2008.

3.      Eventuelt

Sagsnr:

08/418

Udvalget

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen orienterede om, at analyser har påvist, at problemet med kødannelse på Vejle Fjord broen primært skyldes afkørselsramperne.

Derudover oplyste Mikkel Hemmingsen, at der nu er blevet udarbejdet VVM (Vurdering af Virkning for Miljøet) for Skærup Vej Nord.

Nordisk Transportråd afholder en konference om drivmidler den 21. og 22. august 2008. Tilmelding kan ske til Erik Ørskov.

Endvidere oplyste Mikkel Hemmingsen, at regionen har afslået en anmodning fra Aabenraa Kommune vedr. et forsøg omkring gratis busser.

Mikkel Hemmingsen henviste desuden til en artikel fra Politiken om kollektiv bustrafik. Artiklen er fremsendt til udvalgets medlemmer.

Endelig informerede Mikkel Hemmingsen om, at analyser til det syddanske mobilitetsråd løbende vil blive behandlet i udvalget. Der er samtidig oprettet et mobilitetsrådssekretariat bestående af Ebbe Jensen, Erik Ørskov og Erik Abitz.


Siden er sidst opdateret 04-06-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring