Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2008pilInfrastrukturpilInfrastruktur - referat 21-04-2008 Ekstraordinært møde

Infrastruktur - referat 21-04-2008 Ekstraordinært møde

Mødedato
21-04-2008 Kl. 10:00 - 12:30

Mødested
Mødeværelse 4, Regionshuset, Vejle

Medlemmer
William Jensen, Carl Erik Jensen, Jørgen Bundsgaard, Ole Jacobsen, Poul Weber, Thyge Nielsen, Carsten Abild, Jytte Gramstrup Lauridsen, John Lohff

Afbud
Jytte Gramstrup Lauridsen

 

 

Dagsorden

  1. Regional bustrafik, mål og principper
  2. Næste møde i Særligt udvalg vedr. infrastruktur
  3. Eventuelt

 

 

1.      Regional bustrafik, mål og principper

Sagsnr:

07/7985

Resumé

Til brug for FynBus og Sydtrafiks planlægning og revisioner af køreplaner for offentlig transport vil Region Syddanmark tilkendegive regionale servicemål for bustransporten.

Sagsfremstilling

Formålet med regionsrådets forslag til servicemål for offentlig transport er at sikre et net af regionale busforbindelser, der direkte, hurtigt og hyppigt forbinder prioriterede regionale rejsemål. Administrationen vil på mødet fremlægge forslag til definition af regional bustransport og mål for denne, samt forslag til principper for kollektiv bustrafik af regional betydning.

Efter drøftelsen i det Særlige udvalg vedr. infrastruktur påregnes revideret oplæg til principper for regional bustrafik fremlagt til debat i Regionsrådet med henblik på oplæg til køreplan 2009 og til trafikselskabernes kommende 4-årige trafikplaner.

Indstilling

  • Til drøftelse. 

 

Udvalget

Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen gennemgik revideret forslag til principper for kollektiv bustrafik af regionale betydning.

Udvalget drøftede forslaget og pegede bl.a. på vigtigheden af, at fokus i trafikplanlægningen skal være rettet mod at i mødekomme borgernes ønsker om hurtig og rettidig kollektiv trafik.

Endvidere pegede udvalget på, at pendlingsgrundlaget skal være et vigtigt element i den fremtidige trafikplanlægning.

På baggrund af drøftelsen efterlyste udvalget en oversigt over, hvilke ruter som evt. nedlægges samt information om passagergrundlaget for disse ruter.

Derudover var udvalget enige om, at der er et behov for analyser af passagertal og pendlingsmønstrer som beslutningsgrundlag.

På baggrund af drøftelsen blev det aftalt, at administrationen arbejder videre med udkast til kommunikationsplan samt analyser af hvor mange borgere, der serviceres af de ruter som nedlægges

I forhold til FynBus og Sydtrafiks planlægning og revisioner af køreplaner anbefalede udvalget, at trafikselskabernes repræsentantskab inviteres til en fælles drøftelse af hovedprincipperne for den fremtidige kollektive bustrafik i Region Syddanmark.

Endelig anbefalede udvalget, at oplægget til principper for regional bustrafik fremlægges til debat i regionsrådet på mødet den 26. maj 2008, med henblik på oplæg til køreplan 2009 og til trafikselskabernes kommende 4-årige trafikplaner.

 

 

2.      Næste møde i Særligt udvalg vedr. infrastruktur

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i Særligt udvalg vedr. infrastruktur afholdes den 6. maj 2008 i Regionshuset.

3.      Eventuelt

Sagsnr:

 
Udvalget

Udvalget drøftede et studiebesøg til Västra Götaland med henblik på at indhente inspiration til planlægningen af den regionale kollektive trafik samt besøg på Göteborg Havn.

Der var enighed om at lægge studiebesøget i uge 25, såfremt det var praktisk muligt i forhold til de steder, der skal besøges.


Siden er sidst opdateret 24-4-2008

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring