Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Budgetprocedure - referat 16-01-2008

Mødedato
16-01-2008 kl. 16:30

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Bent Bechmann, Karsten Uno Petersen, Jørgen Bundsgaard, Lykke Debois, Bjarne Juel Møller, Poul Weber, Preben Jensen, Ingeborg Moritz Hansen, Christina Gammelgaard Jensen

Dagsorden

  1. Forslag til overordnet proces for budget 2009 m.v.
  2. Oplæg til program for budgetseminar i marts 2008
  3. Næste møde
  4. Eventuelt

1.      Forslag til overordnet proces for budget 2009 m.v.

Sagsnr:

07/21300

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på mødet den 19. december 2007 et oplæg vedr. budgetproces.

I forlængelse heraf er udarbejdet et forslag til overordnet proces for budget 2009 m.v

Udvalgets forslag vedrørende budgetproces for 2009 m.v. skal jf. kommissoriet forelægges på regionsrådets møde i februar 2008.

Udvalget

Udvalget drøftede det reviderede forslag til overordnet proces.

Udvalget godkendte notatet til forelæggelse for regionsrådet, som en del af udmøntningen af udvalgets kommissorium.

Bilag:

2.      Oplæg til program for budgetseminar i marts 2008

Sagsnr:

07/21300

Sagsfremstilling

Et vigtigt element i forslaget til processen for budget 2009 m.v. er, at der afholdes et budgetseminar for regionsrådet i marts måned.

På mødet vil der blive fremlagt oplæg til program herfor til drøftelse.

Udvalget

Der blev jfr. dagsordenen uddelt et forslag til program for budgetseminar i marts 2008. Der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt at afholde seminaret. Oplægget vedlægges referatet.

Udvalget foreslog, at det vil være muligt i den videre proces at komme med forslag til supplerende temaer. De supplerende forslag vil kunne komme både fra partigrupperne i regionsrådet og fra de særlige udvalg.

Det blev foreslået, at uddannelsesområdet, kulturområdet og personalepolitiske initiativer tilføjes som temaer i forslaget til programmet for budgetseminaret.

Budgetseminaret foreslås afholdt den 25. - 26. marts

På baggrund heraf godkendte udvalget oplægget. Den endelige dagsorden for seminaret godkendes i forretningsudvalget.


3.      Næste møde

Sagsnr:

07/21300

Resumé

Næste møde i udvalget afholdes den 27. februar 2008.

Udvalget

Mødet afholdes kl. 17.00 som udgangspunkt.

Mødetidspunktet kan ændres, når der foreligger en dagsorden til forretningsudvalget.4.      Eventuelt

Sagsnr:

07/21300


Siden er sidst opdateret 18-01-2008
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring