Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Jordforureningsstrategi 2008

Strategi på jordforureningsområdet
Region Syddanmark har hovedansvaret for indsatsen mod ”herreløse” jordforureninger inden for regionens område. Det betyder, at regionen skal finde, undersøge og gennemføre en indsats over for forureninger, der truer menneskers sundhed eller grundvandet. Da opgaven er omfattende skal regionen tilrettelægge og prioritere opgaverne således, at de løses både effektivt og i en rækkefølge, der giver den størst mulige sikkerhed og det størst mulige udbytte for de investerede penge. Derfor har Region Syddanmark udarbejdet en strategiplan for indsatsen. Strategien blev politisk vedtaget i 2008.

I årene efter 2008 har regionen bl.a. sat mere fokus på grundvandsbeskyttelse. I foråret 2012 blev strategiplanen revideret, og der blev fastlagt klare principper for, hvordan vi prioriterer vores indsats. Politikerne i regionsrådet besluttede, at indsatsen skal holde et skarpt fokus på grundvandsbeskyttelse, og at denne indsats skal have højeste prioritet. Samtidig blev det besluttet, at regionens indsats overfor indeklima i boliger har anden prioritet, og at kontaktrisiko på følsomme arealer har tredje prioritet. 

Grundvandsstrategi
Da store dele af regionens areal er udpeget som værdifuldt grundvandsområde, vil indsatsen overfor jordforureninger i disse områder ske over mange år. Derfor er det nødvendigt at prioritere indsatsen og beslutte, hvilke delmål, der skal forfølges undervejs. Regionsrådet har besluttet følgende delmål for perioden 2013 – 2016: Grundvandet i de 11 højest prioriterede områder er beskyttet ved udgangen af 2016. Dette mål er beskrevet i regionens Grundvandsstrategi 2016, som blev vedtaget i maj 2013.

Grundvandsindsatsen i Svendborg
Svendborg indsatsområde er en del af Grundvandsstrategi 2016. I Svendborg by findes et meget stort antal forurenede og muligt forurenede lokaliteter. Gennem regionens hidtidige indsats på nogle af disse lokaliteter er der opstået usikkerhed omkring de geologiske og hydrogeologiske forhold i det centrale byområde. Regionen har på den baggrund udarbejdet ”Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg”, som inddrager resultaterne af det gennemførte geologiske og hydrogeologiske modelarbejde i den grundvandsrettede indsats i Svendborg indsatsområde. Svendborg har derfor udgjort en særlig udfordring, og indsatsen følger en anden takt end fastlagt i regionens strategirevision.


Du kan læse mere om strategierne i publikationerne:

Grundvandsstrategi 2016 (PDF)

Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg (PDF)

Revision af strategiplan 2012 (PDF)

Strategiplan 2008 (PDF)

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 01-02-2017.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |