Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Pressemeddelelse Skov- og Naturstyrelsen overtager Slivsø

De fremtidige ejerforhold for den genskabte Slivsø ved Hoptrup udenfor Haderslev faldt i dag på plads. En aftale mellem Haderslev Kommune, Staten og Region Syddanmark betyder, at Skov- og Naturstyrelsen bliver fremtidig lodsejer af søen. Driften af søen skal ske i tæt samarbejde med Haderslev Kommune og lokalområdet.

Region Syddanmark har haft til opgave at afslutte bodelingen efter Sønderjyllands Amt – og fordelingen af Slivsø er sidste brik i en omfattende fordelingsproces. Regionsrådsformand Carl Holst (V) fra Region Syddanmark glæder sig over, at ikke mindre end to offentlige myndigheder nu i et tæt samarbejde vil tage sig af arealets pleje og sikre naturprojektets tilgængelighed for borgerne.

”Det glæder mig meget, at vi sammen har fundet en løsning på Slivsøens fremtidige ejerforhold og drift. Jeg er sikker på, at søen fremover vil være til stor glæde og værdi for både lokale og tilrejsende,” siger Carl Holst.

Vigtigt at inddrage lokale kræfter
Naturprojektet blev i sin tid skabt i et tæt samarbejde mellem lodsejere, lokale borgere, naturbrugere og de offentlige myndigheder. Haderslevs borgmester H. P. Geil (V) lægger vægt på, at Skov- og Naturstyrelsen vil videreføre det tætte samarbejde med de lokale interesser.

”Jeg forestiller mig, at der etableres en interessentgruppe, som kan være med til at følge og udvikle området,” siger han og tilføjer:

”Haderslev kommune har lagt meget vægt på, at sikre de naturmæssige værdier for borgerne. Derfor er jeg meget tilfreds med byrådets opbakning til, at søen overdrages til Skov- og Naturstyrelsen. Det betyder, at der vil være to offentlige myndigheder, som hver især med både interesse og økonomi vil være aktive for at udvikle områdets naturværdier,” siger H. P. Geil.

Skov- og Naturstyrelsens repræsentant, skovrider Inge Gillesberg bekræfter, at man vil inddrage lokale interesser.

”Jeg synes, at det er en rigtig god idé med en interessentgruppe. Involvering af lokale kræfter er en forudsætning for at fastholde og udvikle dette enestående naturprojekt,” siger Inge Gillesberg.

Fakta om Slivsøen:
Slivsø ved Hoptrup udenfor Haderslev blev afvandet i 1959 for at arealet kunne blive brugt som landbrugsjord. Den blev genskabt i 2004 i en lidt mindre udgave på 200 hektar, svarende til 300 fodboldbaner som led i Vandmiljøplan II. Det kostede 23 millioner kroner at genetablere søen.

Søen er Sønderjyllands tredjestørste sø og er levested for omkring 180 forskellige fuglearter og efter genetableringen i 2004 er der udsat ørredyngel.

Klik ind på www.sliv.dk Her kan man finde oplysninger om søens historie, forløbet af naturgenopretningsprojektet og praktiske forhold for besøgende.Yderligere oplysninger fås hos:
  • Carl Holst (V), regionsrådsformand, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10.
  • H. P. Geil (V), borgmester, Haderslev Kommune, telefon 74 82 26 71.
  • Inge Gillesberg, skovrider, Skov- og Naturstyrelsen, mobil 40 33 99 95.

Siden er sidst opdateret 21-12-2007.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring