Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 22-10-2007 - Social, psykiatri og specialundervisning

Møde i Særligt udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning
22-10-2007 kl. 16:00-17.15.
Mødeværelse 2

Deltagere
Karen Baungaard, Stephanie Kristensen, Bente Gertz Hansen, Bente Bendix Jensen, Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Christina Gammelgaard Jensen, Jytte Gramstrup Lauridsen, Otto D. Lück.

Øvrige deltagere
Psykiatridirektør Agnete Philipsen, socialdirektør Anders Møller Jensen, afdelingschef Anette Bækgaard Jakobsen, fuldmægtig Jonas Svane Jakobsen, planlægger Berit Matzen.

Dagsorden

  1. Fortsat drøftelse af Fremtidens psykiatri
  2. Næste møde
  3. Eventuelt

1.      Fortsat drøftelse af Fremtidens psykiatri

Sagsnr:

07/18486

Resumé

På baggrund af drøftelser på udvalgsmødet den 11. oktober 2007 er der udarbejdet et notat om fremtidens retspsykiatri.

Sagsfremstilling

De indkomne bemærkninger fra sidste udvalgsmøde er indarbejdet i forslaget til høringsgrundlag om fremtidens psykiatri.

Notat om fremtidens retspsykiatri og forslag til høringsgrundlag eftersendes.

Indstilling

Det indstilles:

  • At der sker en drøftelse af notatet om retspsykiatrien.
  • At udvalget anbefaler forslaget til høringsgrundlaget om fremtidens psykiatri til forretningsudvalget.

Udvalget

Udvalget drøftede notatet om retspsykiatrien. På baggrund af de indkomne høringssvar og efterfølgende drøftelser i udvalget ønsker det særlige udvalg, at der i 2. høringsgrundlag beskrives 2 principielle modeller for den fremtidige retspsykiatriske funktion i Region Syddanmark.

Model 1 indebærer én regional specialfunktion med ansvar for den retspsykiatriske behandling i hele regionen, hvor alle døgnpladser er samlet ét sted.

Den retspsykiatriske distriktspsykiatri udgår fra døgnfunktionen, men tilrettelægges således, at distriktspsykiatrien i sin udgående form betjener hvert af de 4 hovedfunktionsområder.

Model 2 er to selvstændige, ligestillede retspsykiatriske funktioner med ansvar for den retspsykiatriske behandling i et afgrænset geografisk område.

Den ene funktion dækker Fyn og Lillebælts området (med ca. 750.000 borgere) og den anden funktion dækker Vest- og Sønderjylland (med ca. 470.000 borgere).

Døgnpladserne fordeles ud fra befolkningsandelen, således at funktionen dækkende Fyn og Lillebælt har 43 døgnpladser og funktionen i Vest- og Sønderjylland har 27 døgnpladser.

Modellerne indarbejdes i 2. høringsgrundlag for psykiatriplanen.

Udvalget anbefaler, at forslaget til 2. høringsgrundlag om fremtidens psykiatri sendes til behandling i forretningsudvalget.

2.      Næste møde

Sagsnr:

07/10

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14 på institutionen Grønnebæk, Jels Skovvej 2.

Udvalget

Udvalget besluttede, at mødet den 25. oktober flyttes til den 22. november.

Næste møde bliver således torsdag den 22. november kl. 14. Mødet afholdes på institutionen Grønnebæk, Jels Skovvej 2.

3.      Eventuelt

Sagsnr:

07/10

Intet.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring