Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Referat 11-10-2007 - Social, psykiatri og specialundervisning

Mødedato:
11-10-2007 kl. 14:00

Mødested:
Mødeværelse 3

Deltagere:
Karen Baungaard, Stephanie Kristensen, Bente Gertz Hansen, Bente Bendix Jensen, Pierre Topaz, Andrea Terp Christensen, Christina Gammelgaard Jensen

Afbud fra: Jytte Gramstrup Lauridsen og Otto D. Lück.

Øvrige deltagere:
Psykiatridirektør Agnete Philipsen, socialdirektør Anders Møller Jensen, afdelingschef Torben Kyed Andersen, afdelingschef Anette Bækgaard Jacobsen, fuldmægtig Jonas Svane Jakobsen, planlægger Berit Matzen og planlægger Julia Egebæk.

Indholdsfortegnelse

  1. Forslag til endelig psykiatriplan
  2. Eventuelt

1.      Forslag til endelig psykiatriplan

Sagsnr:

07/18486

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets drøftelser af faglige input til revision af psykiatriplan samt indkomne høringssvar på mødet den 4. oktober 2007 fremlægges et forslag til endelig psykiatriplan.

Bilag eftersendes.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til endelig psykiatriplan drøftes med henblik på oversendelse til behandling i forretningsudvalg og regionsråd.

Udvalget

Udvalget drøftede hovedprincipperne i forslaget til psykiatriplanen. Udvalget kunne tilslutte sig den fremlagte sammenfatning af høringsudkast med enkelte rettelser bortset fra afsnit om retspsykiatrien. Udvalget ønskede forud for anbefaling vedr. retspsykiatrien en beskrivelse af konsekvenser af at vælge 1 hhv 2 retspsykiatriske funktioner i regionen forelagt til ekstraordinært møde i udvalget den 22.10.

I forhold til børne- og ungepsykiatrien anbefaler udvalget en aldersgrænse på 19+. Aldersgrænsen er vejledende.

Udvalget anbefaler, at de nye afsnit om patienter og pårørende, psykiatrisk informationscenter, behandling af traumatiserede flygtninge og torturofre, kompetenceudvikling og forskning medtages i forslaget til den endelige psykiatriplan.

Psykiatristaben udarbejder høringsudkast til psykiatriplan udfra de faldne bemærkninger.

 

2.      Eventuelt

Sagsnr:

07/10

Udvalget

Udvalget besluttede, at der afholdes et ekstra møde den 22. oktober kl. 16. Mødet afholdes i regionshuset.

Socialdirektør Anders Møller Jensen orienterede om institutionen Egely.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring