Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Knullen 8, Odense

Region Syddanmark har i 2008 gennemført oprensning af en omfattende forurening med perchlorethylen på tidligere renseri i det sydlige Odense. Forureningen er oprenset ved at varme jorden op til kogepunktet. Oprensningen har været meget effektiv og truslen er nu fjernet.

Prisvindende oprensning af chlorerede opløsningsmidler

Region Syddanmark har i 2008 gennemført oprensning af en omfattende forurening med perchlorethylen på tidligere renseri i det sydlige Odense. Forureningen er oprenset ved at varme jorden op til kogepunktet. Herved fordamper forureningen og jorden renses yderligere ved at den bliver gennemskyllet med damp.

Forureningen truede grundvandet i det sydlige Odense. Oprensningen har været meget effektiv og truslen er nu fjernet.

Oprenset ved brug af to metoder

Opvarmningen er sket ved at kombinere to metoder. Sandlaget er varmet op ved at pumpe damp ned i sandlaget. Det kan man ikke gøre i lerlaget fordi jorden er for tæt. Lerjorden er i stedet opvarmet ved at installere varmelegemer i den forurenede del af moræneleren. Selv om begge metoder er kendte hver for sig er det første gang på verdensplan at metoderne er kombineret.

Kombinationen af de to metoder har vakt interesse i udlandet, f. eks. har USEPA (den amerikanske miljøstyrelse) brugt Knullen projektet i indlæg om innovative oprensningsmetoder. Knullen projektet har endvidere fået Environmental Business Journal’s 2009 oprensningspris.

Damp er en velafprøvet metode i Danmark og varmelegemer er velafprøvet i USA. Sammen med erfaringer fra et opvarmningsprojekt med varmelegemer ved Skuldelev i Region Hovedstaden kan vi nu sige, at problemstillinger omkring såvel opvarmning med varmelegemer som ved kombination af de to metoder, er velafprøvede i Danmark.

Oversigtsbillede af behandlingsanlægget, hvor der bagerst kan ses bygningen hvorunder der er oprenset

Oversigtsbillede af behandlingsanlægget, hvor der bagerst kan ses bygningen hvorunder der er oprenset. Foto: Jørgen Diswal.

Succesfuld oprensning

Oprensningen er gået rigtig godt. Vi har således fjernet mere forurening end forventet, oprensningsgraden har været højere end forventet samtidig med at opvarmningen er forløbet hurtigere end forventet.

Mere forurenet end forventet

Før der blev tændt for varmen var der forventet en forureningsmængde på 1000 kg perchlorethylen i oprensningsområdet. Nu da oprensningen er gennemført, kan vi se, at der i alt er fjernet 3500 kg perchlorethylen fra jorden. Herudover er der fjernet ca. 500 kg nedbrydningsprodukter.

Højere effektivitet end forventet

Forventningerne var at vi kunne fjerne 99 procent af forureningen i lerlaget og 95 procent i sandlaget inden for oprensningsområdet. Uden for oprensningsområder findes der en mindre forureningsmængde som det ville være for dyrt at oprense fordi den mindre mængde er spredt over et større område end selve oprensningsområdet. Samlet var der ventet en oprensningsgrad på 95 procent.

Vi kan se at vi har fjernet 99,7 procent af forureningen i leren. For sandlaget har vi ikke så detaljerede målinger at vi kan opgøre oprensningsgraden, men der er intet i de målinger vi har der tyder på, at den er dårligere end de forventede 95 procent. Selv om den forurening der findes i kildeområdet uden for oprensningsområdet medtages, kan vi sige, at vi har opnået en samlet oprensningsgrad på 99 procent.

Hurtigere end forventet

Opvarmningen af leren til kogepunktet er opnået på 105 døgn mod forventet 175 døgn. Den hurtigere opvarmning skyldes at tiltagene til at hindre vandoptrængning til lerlaget har været effektiv. Samtidig har damppuden under lerlaget bidraget mere til opvarmningen af leren end forventet.

Prisen for oprensningen

Oprensningen med damp og varmelegemer har i alt kostet 20,5 mio. kr. inklusiv detailprojektering og forundersøgelser i tilknytning til projekteringen.

Arbejdet ikke helt slut

Sideløbende med oprensningen på renserigrunden arbejder Region Syddanmark med at kortlægge og afgrænse den forurening, som allerede er spredt. Formålet er at få tilstrækkelig viden om der er behov for en yderligere indsats mod forureningen, nu hvor selve kilden til forurening er fjernet.

Det forventes, at dette arbejde afsluttes i løbet af efteråret 2009.

Hent en informationsfolder om forureningen og oprensningsarbejdet ved Knullen 8, Odense (pdf, 641 kb)

Læs mere om baggrunden for forureningen

Læs mere om oprensningsmetoden

Læs mere om oprensningsforløbet

Læs mere om forureningsspredningen

Læs mere om Enviromental Business Journal's 2009 oprensningspris

Links til rapporter om Knullen-projektet


Siden er sidst opdateret 29-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring