Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilRegional UdviklingpilMiljø og jordforureningpilKlima- og bæredygtighedsstrategi

Klima- og bæredygtighedsstrategi

Ifølge planloven skal regionerne udarbejde en strategi for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Strategien skal beskrive, hvordan der arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet med bæredygtighed.

Strategien skal indeholde målsætninger indenfor følgende 4 indsatsområder:

 • mindskelse af miljøbelastningen
 • fremme af bæredygtig regional udvikling
 • inddragelse af befolkning og erhvervslivet
 • samspil mellem beslutninger vedr. miljø, trafik, erhverv, social, sundhed, uddannelse, kultur og økonomi

 

Regional klima- og bæredygtighedsstrategi 2016-2019

Regionsrådet har vedtaget "Grønne muligheder - regional klima- og bæredygtighedsstrategi 2016-2019" den 21. december 2015.

Se Grønne muligheder - regional klima- og bæredygtighedsstrategi 2016-2019 (pdf)

Strategiens overordnede temaer er:

 • Miljømæssig bæredygtighed
 • Social bæredygtighed
 • Økonomisk bæredygtighed

  

Strategien angiver inden for de tre temaer en række mål og fokusområder, der skal fremme en bæredygtig syddansk vækst og udvikling.

Målene inden for de tre temaer er:

Miljømæssig bæredygtighed

 • At reducere udledningen af CO2 i den geografiske enhed Region Syddanmark med 40 pct. i 2020 i forhold til 1990
 • At Region Syddanmark reducerer CO2-udledningen med 40 pct. fra drift af regionens egne aktiviteter og institutioner i 2020 i forhold til 2004
 • At medvirke til at beskytte natur, miljø og syddanskerne mod negative effekter af klimaforandringer
 • At skabe robuste grønne rammer, der kan beskytte syddanskernes sundhed og adgang til rent grundvand
 • At indsatsen på miljø- og råstofområdet i højere grad indgår i en tværgående indsats for at udvikle byer og landområders attraktivitet

Social bæredygtighed

 • Region Syddanmark vil bidrage til at øge middellevealderen i regionen gennem initiativer på det somatiske og det psykatriske område
 • Region Syddanmark vil være kendt for sit gode arbejdsmiljø som led i at skabe attraktive og effektive arbejdspladser med fokus på kerneopgaven

Økonomisk bæredygtighed

 • At Syddanmark er en økonomisk bæredygtig region

 

Vindmølle

 

 


Siden er sidst opdateret 14-07-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |