Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regional erhvervspolitik - referat 17-01-2007

Møde i det særlige udvalg vedrørende regional erhvervspolitik
17. januar kl. 15:30-17:30

Sted:

Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, Mødelokale 2068

Deltagere:

Arbejdsgruppens medlemmer, sekretariat.

Afbud:

Poul Sækmose

Dagsorden

  1. Valg af formand og næstformand
  2. Kommissorium for udvalgets arbejde i 2007
  3. Orientering om Undervisningsministeriets vejledning om forpligtende institutionssamarbejder
  4. International strategi for Region Syddanmark
  5. Orientering om arbejdet i Vækstforum
  6. Næste møde
  7. Eventuelt

1. Valg af formand og næstformand

Det særlige udvalg skal vælge formand og næstformand.

Udvalget

Som formand valgtes Karsten Uno Petersen og som næstformand Preben Jensen.

 

2. Kommissorium for udvalgets arbejde i 2007

Udvalget

Udvalget gennemgik kommissoriet for arbejdet i 2007. I forbindelse med den regionale udviklingsplan får udvalgets medlemmer lejlighed til at deltage i de temagrupper der vil blive nedsat i foråret 2007.

Det aftaltes desuden at udvalget løbende vil blive orienteret om arbejdet i Vækstforum.

Det drøftedes at regionens og udvalgets opgaver på området for udviklingen i landdistrikter og yderområder varetages i forbindelse med den regionale udviklingsplan.

Der var enighed om at en vigtig del af udvalgets arbejde er at møderne foregår på forskellige lokaliteter i Region Syddanmark, samt at møderne fremover vil være fokuserende på nogle få temaer fra kommissoriet.

Bilag

 

3. Orientering om Undervisningsministeriets vejledning om forpligtende institutionssamarbejder.

Herunder status på indkomne ansøgninger.

Udvalget

Afdelingschef Anny Lund gav en orientering på baggrund af det fremsendte bilag, og præsenterede en oversigt over regionens opgaver og muligheder på uddannelsesområdet. Se bilag 3b.

I henhold til udvalgets kommissorium starter regionens politiske arbejde på uddannelsesområdet med en drøftelse i Regionsrådet. På baggrund af den drøftelse vil udvalget kunne påbegynde det konkrete arbejde med uddannelsesplanlægning og på uddannelsesområdet.

På næste møde vil udvalget drøfte et oplæg om området for ungdomsuddannelser, der senere kan danne grundlag for drøftelse i Regionsrådet.

Bilag

 

4. International strategi for Region Syddanmark

Vedlagte oplæg til international strategi for Region Syddanmark drøftes.

Udvalget

Udkastet til en international strategi for Region Syddanmark bliver gennemgået og drøftet.

Strategien skal godkendes i Regionsrådet, og vil derefter indgå i udvalgets arbejde med at etablere samarbejdsrelationer i 2007 jf. udvalgets kommissorium.

På baggrund af udvalgets drøftelser anbefales det overfor Regionsrådet at godkende oplægget til international strategi.

Bilag

 

5. Orientering om arbejdet i Vækstforum

Orientering om mødet i Vækstforum den 4. december.

Udvalget

Karsten Uno Petersen orienterede om, at Vækstforum vedtog en erhvervsudviklingsstrategi for 2007-2012, samt en tilhørende handlingsplan. Der var bred enighed om strategien i Vækstforum.

Desuden havde Vækstforum spørgsmålet om en syddansk enhedsorganisering på turismeområdet på dagsordenen. Det udmundede i en indstilling om at dele tilskuddet i 2 rater, hvoraf den ene rate udbetales når den endelige enhedsorganisation er på plads medio 2007. Med henblik på at fortsætte en sådan proces nedsættes der en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter fra de involverede partier.

Bilag

 

6. Næste møde

Næste møde afholdes 21. februar.

Udvalget

På næste møde vil udvalget behandle uddannelsesområdet og kulturområdet.

 

7. Eventuelt

Intet.


Siden er sidst opdateret 28-11-2007
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring