Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Beslutningsreferat 4. maj 2006 (Vækstforum)

Møde i Vækstforum for Region Syddanmark

4. maj 2006 kl. 16.15-18.30 på Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Til stede på mødet var

 • Formand for sammenlægningsudvalg Tove Larsen (S), Aabenraa Kommune
 • Formand for sammenlægningsudvalg Per Bødker Andersen (S), Kolding Kommune
 • Formand for sammenlægningsudvalg Finn Brunse (S), Assens Kommune
 • Borgmester Jan Boye (K), Odense Kommune
 • Formand for sammenlægningsudvalg Vagn Therkel Pedersen (V), Tønder Kommune
 • Formand for sammenlægningsudvalg Johnny Søtrup (V), Esbjerg Kommune
 • Direktør C.C. Nielsen, Nielsen & Nielsen Holding A/S
 • Koncerndirektør Hans Kirk, Danfoss A/S
 • Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise
 • Gårdejer Gert Karkov
 • Entreprenør Henrik Styrup, Stürup A/S Ingeniør- og entreprenørfirma
 • Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet
 • Rektor Tyge Skovgaard Christensen, CVU Vest Esbjerg
 • Vicedirektør Lena Venborg Pedersen, EUC Syd
 • Formand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Esbjerg
 • Tømrermester Kurt Adamsen, IsoleringsGruppen A/S, Odense
 • Regionsrådsformand Carl Holst (V)
 • Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen (S)
 • Regionsrådsmedlem Lisbeth Poulsen (S)
 • Amtsrådsmedlem Hinrich Jürgensen, Det tyske mindretal i Danmark

Afbud

 • Adm. direktør Birthe Skovgård, BS-Pleje
 • Kredsformand Thorkild Jacobsen, formand for Arbejdsmarkedsrådet i Sønderjylland

Derudover deltog

 • Kontorchef Henrik Lodberg, Erhvervs- og Byggestyrelsen
 • Adm. direktør Niels Højberg, Region Syddanmark
 • Direktør for Regional Udvikling Kjeld Zacho Jørgensen, Region Syddanmark
 • Afdelingschef Dorthe Kusk, Vækstforumsekretariatet, Region Syddanmark
 • Konsulent Bente Lykkegård Sørensen, Ribe Amt (referent)

1. Velkomst v. Carl Holst, formand for Forberedelsesudvalget i Region Syddanmark.

 • præsentationsrunde

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

 • Dagsorden blev godkendt

3. Konstituering af Vækstforum for Region Syddanmark

Beslutning:

 • Vækstforum drøftede valg af formand og besluttede at pege på Carl Holst
 • Vækstforum drøftede udkast til forretningsorden. Revideret udkast forelægges til godkendelse på Vækstforums næste møde den 26. - 27. juni 2006
 • Vækstforum valgte følgende til formandskabet: Jens Oddershede, C.C. Nielsen, Jonny Søtrup. Desuden indgår formanden i formandskabet.
 • Vækstforum godkendte, at formanden efter Regionsrådets udpegning indstilles som repræsentant i Danmarks Vækstråd
 • Vækstforum besluttede, at formandskabet bemyndiges til at indstille suppleant til Danmarks Vækstråd
 • Vækstforum drøftede sekretariatsbetjeningen. Der forelægges på et senere tidspunkt et samlet notat om medarbejderressourcer og økonomi.

4. Vækstforums opgaver

Beslutning:

 • Vækstforum godkendte forslag til arbejdsplan for 2006, idet procedure for behandling af ansøgninger fremrykkes til indledende drøftelse på mødet den 26.- 27. juni
 • Vækstforum godkendte mødeplan for 2006.
 • Mødeplan for 2007 forelægges på mødet den 26.-27. juni efter forudgående udsendelse af mødekort 

5. Orientering om strategioplæg fra Det Midlertidige Vækstforum og Kvindernes Vækstforum

Beslutning:

 • Vækstforum tog orienteringen til efterretning

6. Drøftelse af strategisk dokument og EU-strukturfondsprogrammerne
Oplæg v/ kontorchef Henrik Lodberg, Erhvervs- og Byggestyrelsen

Beslutning:

 • Vækstforum tilsluttede sig, at der arbejdes videre på baggrund  af det vedlagte notat.

7. Syddansk Turisme

Beslutning:

 • Vækstforum drøftede forslaget fra Syddansk Turisme. Vækstforum er positiv overfor et forhåndstilsagn for så vidt angår 2007. Det forudsættes, at der foreligger et forslag til enhedsorganisation til behandling på Vækstforums møde den 4. december 2006.

8. Syddansk samarbejde om international erhvervsservice i Bruxelles

Beslutning:

 • Vækstforum tog orienteringen om initiativet til efterretning og tilsluttede sig, at der arbejdes videre. Eventuelle ønsker om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler forelægges Vækstforum efterfølgende.

9. Eventuelt


Siden er sidst opdateret 20-01-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring