Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden 4. maj 2006 (Vækstforum)

Møde i Vækstforum for Region Syddanmark

4. maj 2006 kl. 16.15-18.30 på Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse:

 1. Velkomst v. Carl Holst
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Konstituering af Vækstforum for Region Syddanmark
 4. Vækstforums opgaver
 5. Orientering om strategioplæg fra Det Midlertidige Vækstforum og Kvindernes Vækstforum
 6. Drøftelse af strategisk dokument og EU-strukturfondsprogrammerne
 7. Syddansk Turisme
 8. Syddansk samarbejde om international erhvervsservice i Bruxelles
 9. Eventuelt

1. Velkomst v. Carl Holst, formand for Forberedelsesudvalget i Region Syddanmark.

 • præsentationsrunde

2. Godkendelse af dagsorden

3. Konstituering af Vækstforum for Region Syddanmark

Indstilling
Det indstilles, at Vækstforum

 • drøfter valg af formand mhp Regionsrådets udpegning
 • godkender forretningsorden
 • vælger repræsentanter til formandskabet
 • godkender at formanden efter Regionsrådets udpegning indstilles som repræsentant i Danmarks Vækstråd, jf. brev fra økonomi- og erhvervsministeren
 • indstiller suppleant til Danmark Vækstråd
 • tager orientering om sekretariatsbetjeningen til efterretning

Bilag...

4. Vækstforums opgaver

Indstilling
Det indstilles, at Vækstforum

 • drøfter opgaver og aktiviteter i 2006
 • fastlægger mødeplan for 2006

Bilag...

5. Orientering om strategioplæg fra Det Midlertidige Vækstforum og Kvindernes Vækstforum

Indstilling
Det indstilles, at Vækstforum

 • tager orienteringen til efterretning

Bilag...

6. Drøftelse af strategisk dokument og EU-strukturfondsprogrammerne
Oplæg v/ kontorchef Henrik Lodberg, Erhvervs- og Byggestyrelsen

Indstilling
Det indstilles, at Vækstforum

 • tilslutter sig, at der arbejdes videre på baggrund af det vedlagte notat.

Bilag...

7. Syddansk Turisme

Indstilling
Det indstilles, at Vækstforum

 • drøfter forslaget fra Syddansk Turisme og tilkendegiver sin holdning dertil, herunder stillingtagen til afgivelse af forhåndstilsagn om finansiering for 2007.

Bilag...

8. Syddansk samarbejde om international erhvervsservice i Bruxelles

Indstilling
Det indstilles, at Vækstforum

 • drøfter forslaget og afgiver et høringssvar i forhold til det videre arbejde med organisering af international erhvervsservice i Bruxelles. Det bemærkes, at en eventuel tilslutning til det videre arbejde indebærer, at enheden senere vil ansøge om medfinansiering fra de regionale udviklingsmidler.

Bilag...

9. Eventuelt

Yderligere bilag til mødet


Siden er sidst opdateret 28-01-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring