Dette er tekstversionen af Patientrettigheder
Klik her for at komme til den grafiske version af Patientrettigheder

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Patientrettigheder


Professionel vejledning om sygehusvalg, patientklage eller transport til behandling får du hos Region Syddanmark. Sundhedspersonale med særlige kompetencer har ret til at hente informationer om dig i vores journalsystem. Derfor har vi datasikkerhedsinstrukser til IT-systemer, der behandler dine informationer som patient.

Patientrettigheder i Region Syddanmark

Få overblik over dine rettigheder som patient på Region Syddanmarks hjemmeside.

Patientrettigheder og datasikkerhed

Læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer, kiropraktorer og ambulancebehandlere med særlig kompetencer har ret til at hente informationer om dig i vores journalsystem, hvis det er nødvendigt i forbindelse med din aktuelle behandling. Psykiatrien i Region Syddanmark kan også give andre sundhedspersoner særlig tilladelse til at hente informationer om dig i vores journalsystem efter samme regler som læger m.fl. Tilladelsen gives kun, når ledelsen vurderer, at personalet har brug for informationerne for at kunne behandle dig.

Datasikkerhedsinstrukser
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk