Dette er tekstversionen af Sunde levevilkår
Klik her for at komme til den grafiske version af Sunde levevilkår

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sunde levevilkår


Sundhed og trivsel spiller en stor rolle for, at vi kan udfolde os – både i familien, på arbejdsmarkedet, på uddannelser og i fritiden.

Men hvilken viden er der på området? For at finde ud af det, har regionsrådet i Region Syddanmark afsat midler til et forprojekt, der skal afdække eksisterende aktiviteter og viden for at forbedre sundhed og livskvalitet på tværs af sundhed, idræt, kultur og natur.

Desuden skal der udvikles og afprøves koncepter og metoder, som senere kan udbredes i samarbejde med eksterne aktører for at skabe gode rammer for borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik og Designskolen Kolding indgår i forprojektet sammen med Region Syddanmarks Afdelinger for Tværsektorielt samarbejde og Sundhedsinnovation og Kultur.

Sammen med SDU’s Institut for Idræt og Biomekanik og Designskolen Kolding holdt Region Syddanmark en workshop i september på Designskolen.

 

80 deltagere deltog i workshoppen på Designskolen. Foto: Regional Udvikling
Cirka 80 deltagere fra kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner deltog i workshoppen. Foto: Regional Udvikling.
 

Deltagerene var aktive og engagerede sig i snakken om gode eksempler på, hvordan man kan få flere borgere til at deltage i natur- og kulturaktiviteter, der kan bidrage til at fremme deres sundhed og trivsel. Flere meldte sig til at deltage i det videre arbejde med at udvikle koncepter og metoder, som kan bidrage til at løse fx de udfordringer, der er med at rekruttere folk til aktiviteter.

aktiviteter inden for Sundhed, Kultur og Natur i Syddanmark’
Illustrationen viser et af resultaterne fra projektets første fase bliver et digitalt og interaktivt kort over aktiviteter inden for Sundhed, Kultur og Natur i Syddanmark. Illustration: Regional Udvikling.
 
Med afsæt i nutidens udfordringer og løsningerne, som vi ønsker at finde i fremtiden’
Workshoppen tog udgangspunkt i en nytårsraket – til at illustrere afsæt i nutidens udfordringer og løsningerne, som vi ønsker at finde i fremtiden. Illustration: Regional Udvikling.

 

Yderligere oplysninger hos helle.knudsen@rsyd.dk

Baggrund

Sundhed og trivsel er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan udfolde vores muligheder – i familien, på arbejdsmarkedet, på uddannelserne og i vores fritid.

Vi skal have gode muligheder for at tage hånd om vores egen sundhed, så vi kan holde os mentalt og fysisk raske. Det vil vi understøtte ved sammen at skabe viden om og bidrage til rammerne for, at vi kan leve et sundt og aktivt liv i hele regionen. Og ved at udvikle innovative løsninger som svar på sundheds- og velfærdssektorens udfordringer i samarbejde med private virksomheder og med afsæt i konkrete behov.

Yderligere oplysninger fås hos Susanne.Soendergaard@rsyd.dk 

 

 
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk