Dette er tekstversionen af Kvalitets- og forbedringsarbejde
Klik her for at komme til den grafiske version af Kvalitets- og forbedringsarbejde

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Kvalitets- og forbedringsarbejde


På Socialområdet i Region Syddanmark arbejder vi kontinuerligt med kvalitetsudvikling og forbedringer. Det gør vi blandt andet gennem arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet og gennem Den Syddanske Forbedringsmodel på Socialområdet.

 

Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet

Den Danske Kvalitetsmodel på Socialområdet er en fælles regional kvalitetsmodel, der har til formål at sikre kvalitetsudvikling, faglig udvikling og læring på det regionale socialområde. Den har desuden til formål at styrke brugernes og de pårørendes inddragelse og indflydelse i indsatsen.
Du kan læse mere om kvalitetsmodellen her

 

Den Syddanske Forbedringsmodel på Socialområdet

De sociale centre i Region Syddanmark arbejder med Den Syddanske Forbedringsmodel på Socialområdet med henblik på at skabe forbedringer til gavn for borgerne.
Du kan læse mere om forbedringsarbejdet her 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk