Dette er tekstversionen af Høreapparatbehandling ved privat klinik
Klik her for at komme til den grafiske version af Høreapparatbehandling ved privat klinik

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Høreapparatbehandling ved privat klinik


Tilskud til høreapparatbehandling ved privat klinik

Tilskuddet udgør for bevillinger efter 1. januar og indtil 31.december 2020:

I alt for to høreapparater bliver der således ydet et tilskud fra regionen på 6.537 kr. til høreprøve, tilpasning, service og garanti. Beløbet er inklusiv moms.
 

Betingelser for tilskud 

Betingelser for at få tilskud til høreapparatbehandling på private klinikker

Tilskud til genanskaffelse af høreapparat ved privat klinik inden for fire års perioden kan eventuelt bevilges efter ansøgning med dokumentation, hvis:

Tilskud til genanskaffelse af høreapparat ved skifte fra offentlig til privatklinik inden for fire års perioden kræver henvisning fra den behandlende offentlige klinik.

 

Ansøg om tilskud

Ansøgningsskemaet sendes via den private høreklinik til:

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Heden 11
5000 Odense C

Tlf.: 9944 3414
Kl.: 9.00-10.50 Man-, tirs-, ons- og torsdag
Ansøgningen skal sendes som sikker digital post - læs på hjemmesiden om sikker digital post

Ansøgningsskemaer om tilskud til privatkøbte høreapparater kan downloades her: 

Sagsbehandlingstiden forventes at ligge inden for højst seks uger. Afgørelsen fremsendes til din digitale postkasse (e-boks). Er du frameldt digital post fremsendes den som brevpost. Der sendes en kopi til den godkendte private klinik.

I menuen til venstre finder du information om ansøgning om tilskud til behandling i andet EU/EØS land end bopælslandet.

Se link nedenfor og i venstre menuen for mere om høreapparatbehandling ved privat klinik.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk