Dette er tekstversionen af Hvis den private klinik lukker
Klik her for at komme til den grafiske version af Hvis den private klinik lukker

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Hvis den private klinik lukker


I nedenstående kan du læse om, hvilke muligheder, der er, hvis din private høreklinik lukker.

Desværre kan det ske, at den private høreklinik, hvor man har købt sit høreapparat, lukker. Det har vi i Region Syddanmark oplevet et par gange,

Det er naturligvis meget uheldigt, da det for en del høreapparatbrugere betyder, at de må ud på længere transport for at få løst deres problemer, og også i nogle tilfælde selv må betale for at få service på deres høreapparater.

Er klinikken en del af en kæde, vil man normalt kunne få service i en af kædens øvrige klinikker.Er klinikken ikke en del af en kæde, så sker det i nogle tilfælde at klinikkens kunder overtages af en anden klinik, hvilket sikrer, at kunderne fortsat kan få løst deres eventuelle problemer, men hvis det ikke sker. Hvad så?

Der er ikke lovgivningsmæssigt taget højde for dette på anden vis end, at man som kunde i en privat klinik er henvist til købeloven.

Regionens  tilskud til et privat køb af høreapparat dækker undersøgelse, høreapparat, tilpasning, service og garanti i 4 år fra købsdatoen. I samme øjeblik tilskuddet udløses overgår man så at sige fra regional patient til kunde/forbruger, hvor ens rettigheder i forhold til service og garanti bør fremgå af købsaftalen/medfølgende kontrakt.

Dog kan der i få tilfælde udløses et nyt tilskud inden for de 4 år:

Mener du at være berettiget til nye høreapparater inden for 4 års perioden, så henvender du dig til den klinik, du ønsker at anvende - de vil så være dig behjælpelig med en genansøgning inden for 4 år. Du er også velkommen til at henvende dig til os for en vejledning.

Men hvad gør jeg så, når klinikken lukker og ikke er en kædeklinik eller overtages af en anden klinik, hvis:

Oplever du et problem, der ikke er omfattet af ovenstående eksemple, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os mandag til torsdag fra 9.00 - 10.50 på tlf. 9944 3414, hvor vi kan vejlede dig. ALternativt kan du kontakte det lokale kommunikationscenter. Du finder en oversigt her
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk