Dette er tekstversionen af Regional IT
Klik her for at komme til den grafiske version af Regional IT

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Regional IT


 Regional IT er Region Syddanmarks fælles tværgående it-organisation, som har ansvaret for driften af den it, der er brug for i Region Syddanmark

Organisering af Regional IT

Regional IT består af afdelingerne Planlægning, Implementering, Drift og It-styring & Informationssikkerhed. Regional IT er fysisk placeret i henholdsvis regionshuset i Vejle samt på Sygehus Lillebælt i Kolding. Den samlede medarbejderstab udgør ca. 250 medarbejdere.

Regional IT er inddelt i fire afdelinger, der hver har en række funktioner og teams under sig. Download PDF for det fulde overblik.

Download organisationsdiagram og find det komplette overblik over funktioner og teams i de enkelte afdelinger. 

Overordnede opgaver

Regional IT varetager den drifts- og servicerettede del af it i Region Syddanmark, som blandt andet omfatter:

Regional IT er ansvarlig for at levere den nødvendige it-infrastruktur og for at understøtte regionens forretningsområder med henblik på at levere ydelser med høj kvalitet og effektivitet. I forlængelse heraf skal det sikres, at de teknologiske muligheder løbende udnyttes til gavn for løsningen af regionens opgaver.

Vi servicerer regionens 5 sygehusenheder:

Samt en række sociale institutioner og satellitter. Hertil kommer Regional Udvikling samt stabene i regionshuset i Vejle.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk