Dette er tekstversionen af Praksisafdelingen
Klik her for at komme til den grafiske version af Praksisafdelingen

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Praksisafdelingen


Praksis varetager samarbejde, drift, planlægning, udvikling og forhandlinger med alle aktører i praksissektoren - dvs. alment praktiserende læger, tandlæger, praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, psykologer, kiropraktorer, tolke og apoteker.


Der er samarbejdsudvalg, som sekretariatsbetjenes af afdelingen inden for alle praksisområder.

Afdelingen har ansvar for lægemiddelområdet, herunder sekretariatsfunktion for Det Regionale Lægemiddelråd.

Lægemiddelteamet arbejder med fremme af rationel farmakoterapi inden for såvel sygehuse som praksis.

Den Regionale Tandpleje, som yder tandpleje til særlige patientgrupper, der ikke kan benytte de almindelige tandpleje tilbud, hører også under Praksis.

Praksis har ansvar for et samlet budget på 4,5 mia. kr. årligt inden for praksissektoren.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk