Dette er tekstversionen af Medicoteknik
Klik her for at komme til den grafiske version af Medicoteknik

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Medicoteknik


Medicoteknik er Region Syddanmarks fælles tværgående medicotekniske organisation, som har ansvaret for det medicoteknisk apparatur på regionens sygehuse.

 

Det er Medicotekniks opgave at levere medicoteknisk service, som bidrager til at underbygge, styrke og udvikle patientbehandlingen og sygehusets drift. Dette fordrer blandt andet høj kvalitet og effektiv service for færrest mulige ressourcer, at sigte mod det bedst mulige økonomiske resultat for hver enkelt funktion og den samlede virksomhed samt at skabe gode relationer til vores interessenter.

 

Medicotekniks fire kerneopgaver er:


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk