Dette er tekstversionen af Dokumentation og ledelsesinfo
Klik her for at komme til den grafiske version af Dokumentation og ledelsesinfo

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Dokumentation og ledelsesinfo


Afdelingen for Dokumentation og ledelsesinfo leverer data til styring, kvalitetsudvikling, forskning og lign. opgaver.

Hovedopgaverne i Dokumentation og ledelse 

Arbejdet i Dokumentation og ledelse er tilrettelagt i tre hovedområder

Inddata: Patientregistrering

Funktionen har til opgave at sikre korrekt og ensartet registrering på alle regionens sygehuse i forhold til "Indberetningsvejledning til Landspatientregistret" samt i forhold til beslutninger truffet i Region Syddanmark.
Opgaver i relation til patientregistrering:

Uddata: Data til forskellige formål

Funktionen har til opgave at levere data til ledelsessystemet, sygehusene samt til kvalitets- og forskningsprojekter.

Opgaver i relation til uddata

Udviklingsprojekter

Funktionen omfatter deltagelse i forskellige udviklingsprojekter bl.a. som følge af skift af IT-systemer.
Aktuelle projekter:

Dokumentation og ledelsesinfo er placeret i Regionshuset, Damhaven 12, Vejle og består af 21 medarbejdere.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk