Dette er tekstversionen af Økonomi
Klik her for at komme til den grafiske version af Økonomi

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Økonomi


Økonomi har det overordnede ansvar for koordinering, planlægning og styring af Region Syddanmarks samlede økonomi, herunder budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse.

Økonomistaben varetager opgaver, og bidrager med vejledning, inden for blandt andet økonomistyring, regnskab og revision, bygge- og vedligeholdsprojekter samt tværgående indkøbsfunktioner.

Staben håndterer sager og bidrager med vejledning til både Regionsrådet, Regionens øverste administrative- og politiske ledelse samt regionens sygehuse, institutioner og øvrige driftsområder.

Økonomi består af 6 afdelinger

Økonomi er organiseret med en økonomidirektør og følgende afdelinger:

  1. Økonomisk Sekretariat
  2. Sundhedsøkonomi
  3. Bygningsafdelingen
  4. Regnskab og Finans
  5. Strategisk Indkøb
  6. Serviceafdelingen
     

Økonomisk Sekretariat

Økonomiske Sekretariat varetager en række opgaver i forhold til den overordnede koordinering og planlægning af regionens budgetlægning og økonomiopfølgning.

Økonomisk sekretariat koordinerer en række sager til regionens øverste administrative- og politiske ledelse.
Sekretariatet besvarer desuden en række forespørgsler fra ministerier og øvrige centrale myndigheder og organisationer om Region Syddanmarks økonomi.  

Endelig løser økonomisk sekretariat diverse ad hoc- og konsulentopgaver for regionens øvrige stabe og driftsområderne, samt varetager sekretariatsfunktioner for økonomidirektøren.

Sundhedsøkonomi

Sundhedsøkonomi har ansvar for den overordnede økonomiske styring og koordinering af regionens sygehuse samt udarbejdelse af økonomisk ledelsesinformation, herunder:

Afdelingen understøtter samtidig sygehusledelserne samt Psykiatri- og socialområdet med økonomiske analyser og betjening.  

Bygningsafdelingen

Bygningsafdelingen varetager opgaver inden for bygge- og anlæg samt vedligeholdelses- og energiopgaver.  Afdelingen har samtidig ansvaret for at planlægge og gennemføre Region Syddanmarks Bygherrepolitik og byggestyringsregler.

Bygningsafdelingen rådgiver og bistår bl.a. Regionens driftsområder med optimering af udbudsprocesser og bygningsplanlægning i forhold til den samlede bygningsportefølje, og med en effektiv prioritering og styring i de enkelte bygge- og anlægssager.

Regnskab og Finans

Regnskab og Finans har til opgave at understøtte, koordinere og udvikle regnskabsføring, forretningsgange og regnskabsaflæggelse for alle regionens virksomheder.

Regnskab og Finans har bl.a. ansvar for drift og udvikling af regionens fælles økonomisystem samt opfølgning og styring af regionens betalinger, likviditet og gæld.

Strategisk indkøb

Strategisk indkøb har det overordnede ansvar for koordinering og planlægning af indkøb og drift af regionale indkøbskontrakter og tværgående systemer inden for indkøb og udbud af vare- og tjenesteydelser.

Strategisk indkøb varetager bl.a. indgåelse af centrale aftaler på varer og serviceydelser.  Afdelingen har bl.a. til opgave at sikre, at regionens sygehuse og institutionerne får leveret de rigtige varer/ydelser til rette tid, og til lavest mulige omkostninger.

Serviceafdelingen

Serviceafdelingen udfører bl.a. fælles servicefunktioner i forhold til Regionshuset, og en række af regionens sygehuse, herunder produktion af diverse tryksager fra regionen samt udsendelse af elektronisk post.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk