Dette er tekstversionen af Kvalitet og forskning
Klik her for at komme til den grafiske version af Kvalitet og forskning

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Kvalitet og forskning


Kvalitet og Forskning er inddelt i 5 områder. Afdelingen hjælper bl.a. med opgaver i forbindelse med Den Regionale Visitation., Patientkontoret, Videnskabsetisk Komité samt kvalitets og forskningsarbejdet ude på sygehuset.  

Regional Visitation

Regional Visitation betjener somatiske patienter, der henvender sig med ønske om en hurtigere tid inden for ventetidsrettighederne. Patienterne tilbydes alternative muligheder ud fra målsætningen om, først udnyttes kapaciteten på Garantiklinikker, derefter andre offentlige sygehuse i Region Syddanmark og slutteligt privatklinikker. Regional Visitation træffer afgørelse om patienter har ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg til at vælge et tilbud på privathospital og hjælper patienten til det valgte tilbud.

Derudover varetager Regional Visitation følgende opgaver:  

Kvalitet på sygehusene

Kvalitet på sygehusene understøtte kvalitetsarbejdet på sygehusene og varetager herunder:

Derudover varetager teamet følgende opgaver:

Databaseenheden varetager udvikling og drift af kliniske- og kliniskrelaterede IT-løsninger til anvendelse inden for forskning, kvalitet eller patientbehandling.

Patientkontoret 

Patientkontoret har til formål at informere, vejlede og rådgive om patientrettigheder m.v. Herunder reglerne for frit og udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning, behandlingsfrister og reglerne på klage- og erstatningsområdet samt reglerne for behandling i udlandet.

Derudover består Patientkontorets opgaver i at:

Find praktiske oplysninger såsom åbningstider og telefonnr. på Patientkontoret

Team Forskning og Videnskabsetisk Komité

Teamet arbejder overordnet med at understøtte forskningsindsatsen på sygehusene i regionen og varetager herunder:

Du kan læse mere om:
- Forskning i Region Syddanmark, herunder forskningspuljer, på regionens hjemmeside Sundhedsforskning
- De videnskabsetiske komiteer på regionens hjemmeside komite.regionsyddanmark.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk