Dette er tekstversionen af Sundhedsplanlægning
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedsplanlægning

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sundhedsplanlægning


Sundhedsplanlægning arbejder med en bred vifte af planlægnings- og udviklingsopgaver indenfor sundhedsvæsenet, patienttransport, det præhospitale område og sundhedsberedsskabet.

Sygehusplanlægning

Sundhedsplanlægning varetager sagsbehandling, planlægnings- og udviklingsopgaver vedrørende regionens fire somatiske sygehusenheder, Psykiatrisygehuset samt Friklinikken, herunder fx

Det præhospitale område og sundhedsberedskabet

Sundhedsplanlægning varetager sagsbehandling, planlægnings- og udviklingsopgaver vedr. ambulancedrift, akutlægebiler, akuthelikopter, liggende sygetransport og frivillige førstehjælpere.

Sundhedsplanlægning varetager desuden planlægning og koordinering vedrørende sundhedsberedskabet, som aktiveres i forbindelse med beredskabshændelser, fx større ulykker og ekstraordinære hændelser, og har det daglige driftssamarbejde med AMK-vagtcentralen.

Siddende patienttransport

Sundhedsplanlægning varetager administration vedrørende den siddende patientbefordring og kørselsgodtgørelse, herunder fx klagesagsbehandling og kontakt til trafikselskaber. Driften varetages i samarbejde med sygehusenhederne.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk