Dette er tekstversionen af Sundhedssamarbejde i psykiatrien
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedssamarbejde i psykiatrien

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sundhedssamarbejde i psykiatrien


Tværsektorielle samarbejder om sundhed mellem sygehuse, kommuner og almen praksis i Region Syddanmark.

Sundhedsaftalen 

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Læs Sundhedsaftalen på hjemmesiden og finde oplysninger om organisering m.m. 

Tværregionale samarbejdsfora

Organisering af tværsektorielt sundhedssamarbejde i psykiatrien

Det tværsektorielle samarbejde er organiseret i 4 samarbejdsfora:
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk