Dette er tekstversionen af Kommunikationscentre
Klik her for at komme til den grafiske version af Kommunikationscentre

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Kommunikationscentre


Kommunikationscentre yder kompenserende specialundervisning og rådgivning til voksne med høreproblemer, herunder borgere med høreapparat m.v. i henhold til Lov om Specialundervisning for Voksne.

Kommunikationscentrene er enten kommunalt eller regionalt forankret. Den enkelte kommune kan have sit eget kommunikationscenter, det kan være forankret i forskellige institutioner/forvaltninger i kommunen, eller også tilkøbes ydelserne fra andre kommuners/regionale kommunikationscentre.  Der er p.t. ca. 30 kommunikationscentre.

Find et kommunikationscenter i Region Syddanmark:

På Høreforeningens hjemmeside her kan du finde link til øvrige kommunikationscentre

Lov om Specialundervisning for Voksne definerer den kommunale specialundervisningsopgave i hørerehabiliteringen (kompenserende specialundervisning).
Kommunikationscentrene leverer ud over specialundervisning ofte en række tilknyttede ydelser i relation til Serviceloven, arbejdsmarkedslovgivningen og uddannelsesområdet.

Kommunikationscentrene samarbejder tæt med øvrige aktører i hørerehabiliteringen i kommuner og regioner og er fagligt organiseret i Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS). DTHS faciliterer en række faglige landsdækkende netværk med henblik på videnudveksling/-udvikling. 

Til den specialiserede opgaveløsning i henhold til Lov om Specialundervisning for Voksne rekrutterer kommunikationscentrene typisk medarbejdere med kandidatgrad i enten Audiologopædi, Pædagogisk Audiologi eller Teknisk audiolog. 

Øvrige faglige medarbejdere der tilknyttes til kommunikationscentrene kan eksempelvis være psykologer, bachelorer, socialrådgivere, audiologiassistenter, høreomsorgshjælpere m.fl. afhængig af opgaveporteføljen.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk