Dette er tekstversionen af Miljø og jordforurening
Klik her for at komme til den grafiske version af Miljø og jordforurening

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Miljø og jordforurening


Det er vores formål at sikre rent drikkevand, og at forureninger ikke truer menneskers sundhed og miljøet.
 

Primære opgaver
 

Kortlægning
Vi finder og kortlægger forurenede grunde. Det gør vi, fordi jordforureninger kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet. Kortlægningerne fastholder viden om, hvor der er forurenet.

Undersøgelser og oprensning
Vi udfører forureningsundersøgelser og oprensninger i områder med værdifuldt drikkevand og på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser.

Myndighedsopgaver
I samarbejde med kommunerne udfører vi myndighedsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, arealanvendelses-ændringer, jordflytninger, frivillige undersøgelser og oprydninger.
 

Søg på jordforureningssager
Du kan søge oplysninger om jordforureningssager i hele regionen via genvejen øverst til højre.

Her får du de samme oplysninger, som hvis du skriver eller ringer til os.

Hvis du skal bruge oplysningerne officielt, så skal du lave et print af søgeresultatet. Har vi ikke har oplysninger om grunden, betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke er jordforurening på grunden, men at regionen ikke har kendskab til den.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk