Dette er tekstversionen af Miljø og jordforurening
Klik her for at komme til den grafiske version af Miljø og jordforurening

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Miljø og jordforurening


Afdelingen Vand og Jord sikrer rent drikkevand, og at forureninger ikke truer menneskers sundhed og miljøet. Vores primære opgaver er kortlægning af forurenede grunde; undersøgelser og oprensninger på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser og i områder med værdigfuldt drikkevand; samt udførelse af myndighedsopgaver i samarbejde med kommunerne i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, ændringer af arealanvendelse, jordflytninger og frivillige undersøgelser og oprensninger.

Primære arbejdsopgaver indenfor jord- og grundvandsforurening

Kortlægning, undersøgelser og oprensning samt myndighedsopgaver er de tre primære arbejdsopgaver som vi arbejder med i afdelingen for Vand og Jord.

Kortlægning

Vi finder og kortlægger forurenede grunde. Det gør vi, fordi jordforureninger kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og for miljøet. Kortlægningerne fastholder viden om, hvor der er forurenet.

Undersøgelser og oprensning

Vi udfører forureningsundersøgelser og oprensninger i områder med værdifuldt drikkevand og på boliggrunde, børneinstitutioner og offentlige legepladser.

Myndighedsopgaver

I samarbejde med kommunerne udfører vi myndighedsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, arealanvendelses-ændringer, jordflytninger, frivillige undersøgelser og oprydninger.

Læs Regionens jordforureningsstrategi 2017 (pdf, 2.1 MB)

Søg på jordforureningssager

Du kan søge oplysninger om jordforureningssager i hele regionen via vores side "Søg en forurenet grund". Her får du de samme oplysninger, som hvis du skriver eller ringer til os.

Hvis du skal bruge oplysningerne officielt, så skal du lave et print af søgeresultatet. Har vi ikke har oplysninger om grunden, betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke er jordforurening på grunden, men at regionen ikke har kendskab til den.

Søg oplysninger om forureningsoplysninger på en ejendom
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk